De ACOD-verlofkalender 2020 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/02/2019 - 10:35

Een geplastificeerd exemplaar wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link onderaan dit bericht.

Op deze overzichtelijke kalender zijn alle vastgelegde vakantiedagen, feestdagen en andere vrije dagen aangeduid. Alle personeelsleden (ATP, AAP, ZAP, en bursalen, ook van FWO, IWT, …) hebben recht op verlof volgens de regeling zoals ze hieronder beschreven is. Voor personeelsleden in het integratiekader, blijft de daar geldende specifieke vakantieregeling van toepassing (zie artikel 33 tot en met 38 van het integratiekaderreglement).

Wie het volledige jaar 2020 voltijds werkt, heeft recht op 37 vakantiedagen (35 dagen plus 2 extra dagen ter compensatie van de brugdagen). Als je deeltijds werkt of je werkt slechts gedurende een deel van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen pro rata verminderd. Het aantal dagen waar je recht op hebt, hangt niet af van je tewerkstelling in 2019. Zodra je aan de UGent begint te werken, heb je recht op vakantiedagen in verhouding tot het aantal dagen dat je gedurende dat jaar normaal aan de UGent tewerkgesteld zal zijn.

In 2020 zijn de volgende 5 dagen vast opgelegd:

  • Vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag na Hemelvaart)
  • Maandag 20 juli 2020 (Gentse Feesten)
  • Woensdag 22 juli tot vrijdag 24 juli 2020 (Gentse Feesten)

Op deze dagen is de UGent gesloten. Je bent verplicht om een vakantiedag te nemen. Deze dagen gaan af van de vakantiedagen waar je recht op hebt.

Daarnaast valt de traditionele halve dag dienstvrijstelling na Nieuwjaar in 2020 op donderdag 2 januari.

Heb je vragen bij de vakantieregeling, aarzel dan niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be