Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte - Register for our newsletter and stay informed

Submitted by ACOD UGent on di, 11/08/2022 - 19:48

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over belangrijk syndicaal UGent-nieuws (o.a. rond personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, het huidige asociale besparingsbeleid van het universiteitsbestuur, ...), en over toekomstige syndicale acties aan UGent.

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via deze link of door ons een mailtje te sturen naar ACOD@UGent.be
---
Register for our newsletter and stay informed on important UGent trade union news (e.g. on staff policy, labor conditions, wellbeing at work, the current antisocial budget reduction measures by university management, ...), and on future trade union actions at UGent.

You can register for our newsletter through this link or by sending us an e-mail at ACOD@UGent.be

ACOD UGent steunt oproep UGent medewerkers om studenten te vervoegen in hun bezettingsactie

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/10/2024 - 14:28

Een aantal UGent-collega's lanceerden een oproep om als personeelsleden van UGent komende maandagavond 13 mei 2024 vanaf 18u de studenten te gaan vervoegen in hun bezettingsactie. De tekst van deze oproep kan je terugvinden in dit artikel.

ACOD UGent onderschrijft dit initiatief en roept iedereen op om zo talrijk mogelijk hun steun te komen betuiging aan deze bezettingsactie van de studenten, en om zo mee kracht bij te zetten aan de vraag naar de raad van bestuur om terug te komen op haar beslissing en om het advies van de mensrechtencommissie van UGent te volgen.

Wij hopen op een massale bijeenkomst in het UFO komende maandagavond 13/5 vanaf 18u!

(Kan je er op dat moment helaas niet bij zijn? Aarzel zeker niet om op een ander tijdstip toch ook langs te gaan in het UFO om de actievoerders een hart onder de riem te steken!)

ACOD UGent neemt deel aan de onderwijsbetoging op woensdag 15 mei 2024 in Gent

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/10/2024 - 13:07

In navolging van de geslaagde betoging in Brussel op 23 april 2024 vinden in de week van 7 tot 15 mei 2024 acties plaats in de verschillende provincies.

Op woensdag 15 mei 2024 organiseren de vakbonden een betoging in Gent. De betoging vertrekt om 10u in het Citadelpark in Gent. Het einde is voorzien rond 12u in het Zuidpark. 

ACOD UGent roept alle UGent-personeelsleden op om deel te nemen aan deze betoging!

Meer over het hoe en waarom kan je lezen in dit artikel.

ACOD UGent roept universiteitsbestuur op om advies van eigen Commissie Mensenrechtenbeleid te volgen en banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël te verbreken

Submitted by ACOD UGent on di, 05/07/2024 - 20:35

(Read this article in English)

Gisteren startte aan onze universiteit een bezettingsactie door studenten en personeelsleden. Deze bezetting vindt plaats in solidariteit met het Palestijnse volk dat lijdt onder de brutale aanvallen en mensenrechtenschendingen van het Israëlische leger tijdens hun offensief in Gaza. De actievoerders vragen dat de Universiteit Gent de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzet, en ook transparantie biedt over de lopende samenwerkingsverbanden.

Blijkens de talrijke berichten in de media, en de open brief die het voorbije weekend werd gepubliceerd, heeft de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek (CMDUO) van de Universiteit Gent “na een grondige evaluatie m.b.t. de positie van onze universiteit” een advies geformuleerd “om gezien de huidige context van onweerlegbare oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen geen bilaterale samenwerkingen meer af te sluiten met alle Israëlische universiteiten”.

ACOD UGent stelt zich ernstige vragen bij de conclusie van de Raad van Bestuur om dit advies van de commissie naast zich neer te leggen.

Het is ook eigenaardig dat de rector – in zijn mailcommunicatie van maandag 6 mei over de toepassing van het UGent-mensenrechtenbeleid op samenwerking met Israëlische partners, evenals in zijn reactie op het UGent portaal – niet vermeldt dat de commissie een andere mening was toegedaan.

Als ACOD UGent vinden wij dat ook onze universiteit haar verantwoordelijkheid moet opnemen ten aanzien van het drama dat zich voltrekt in Gaza. Daarom herhalen wij onze oproep tot solidariteit met het Palestijnse volk, en roepen we het universiteitsbestuur op om haar beslissing te herzien, en wel degelijk het advies van de CMDUO te volgen.

Hoewel wij er van overtuigd zijn dat de toetsing door de CMDUO ervoor zorgt dat de UGent niet zal betrokken zijn bij projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan schendingen van de mensenrechten in Israël of de Palestijnse gebieden, menen ook wij, blijkbaar net als de commissie, dat de UGent verder zou moeten gaan, en dat zij de banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël moet verbreken.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD belastingservice 2024

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/06/2024 - 08:34

Ook dit jaar biedt ACOD opnieuw hulp aan haar leden bij het invullen van de belastingbrief.

Let op: net als vorig jaar is dit enkel mogelijk op afspraak.

Een afspraak maken kan via mail naar oost_vlaanderen@acod.be of telefonisch op het nummer 09 269 93 33

Op het afspraakmoment kan je dan langskomen in het ACOD gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent.

Afspraken kunnen worden geboekt om langs te komen op maandag 3, 10, 17 of 24 juni 2024.

Vergeet zeker niet volgende documenten mee te brengen naar je afspraak:

  • identiteitskaart + pincode (desgevallend van beide belastingplichtigen!)
  • belastingbrief van vorig jaar
  • fiscale attesten
  • documenten ivm hypothecaire leningen

Welzijn geen prioriteit aan onze universiteit? UGent-vakbonden stappen gezamenlijk naar de sociale inspectie

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/17/2024 - 14:59

Op vrijdag 5 april 2024 zijn de drie UGent-vakorganisaties ACOD, ACV en VSOA samen naar de sociale inspectie gestapt om een klacht in te dienen over hoe UGent ernstig in gebreke blijft in het garanderen van het welzijn van haar personeel.  In dit artikel gaan we dieper in op de context waarbinnen wij deze stap hebben gezet.

Besparingen UGent: een blik op de cijfers in de jaarrekening. Zijn de besparingen zo nodig als men doet uitschijnen?

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/17/2024 - 11:07

De voorbije jaren viel er niet te ontsnappen aan de discussie over de besparingen aan de UGent. Door het management worden deze besparingen systematisch als noodzakelijk bestempeld, en worden alle alternatieven afgedaan als onrealistisch. ACOD UGent heeft dit altijd betwist, en we maakten ook reeds een lijst met alternatieven op.

Recent, bij het bekendmaken van de jaarrekening 2023 van de UGent, bleek opnieuw dat onze kritieken terecht zijn: opnieuw blijkt dat de financiële toestand die blijkt uit de jaarrekening er heel anders uit ziet dan wat het management ons wil doen geloven. In dit artikel geven we een overzicht van de feiten.

Onderwijsbetoging 23 april Brussel – stakingsaanzegging ACOD + actieweek 7-15 mei

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/17/2024 - 11:01

Op 23 april 2024 zal er in Brussel een onderwijsbetoging doorgaan. Voor de eerste keer sinds 1996 zal het om een nationale betoging gaan: zowel de Nederlandstalig als de Franstalig onderwijsvakbonden roepen gezamenlijk op om op straat te komen. De bedoeling is om ons als sector éénsluidend te laten horen voor de verkiezingen van juni. Want de problemen in het onderwijs lopen in grote lijnen gelijk, over de taalgrens, en over de grenzen van de onderwijsniveaus heen: een structurele onderfinanciering, een hoge werkdruk, en een hele reeks hervormingen waarbij het personeel in het onderwijs niet wordt gehoord.

Ook aan de UGent merken we dit: de voorbije jaren stonden in het teken van zware besparingen en top-downhervormingen. Uit de recente welzijnsenquête bleek dat de werkdruk voor alle personeelscategorieën erg hoog ligt, en dat er weinig perspectief is op verbetering. Het is daarom belangrijk dat ook wij onze stem laten horen in Brussel, samen met de collega’s van het leerplichtonderwijs, en onze collega’s van over de taalgrens.

ACOD UGent roept dan ook op om deel te nemen aan deze betoging!

Praktisch

Er geldt een stakingsaanzegging voor alle personeelsleden aan de UGent. Let op: deze stakingsaanzegging is wel specifiek bedoeld om naar de betoging te gaan. Leden van ACOD die staken en deelnemen aan de betoging, kunnen een stakingsvergoeding aanvragen indien de UGent je loon voor die dag heeft ingehouden. Hiervoor mag je ons per mail naar ACOD@UGent.be de loonbrief bezorgen waarop de inhouding van loon wegens staking staat aangerekend. De stakingsvergoeding voor een volledige dag loonverlies bedraagt 40 euro.

De betoging vertrekt om 10u aan het Centraal Station in Brussel, en zal kort voor 11u eindigen aan het Surlet de Chokierplein (op 10-15min te voet van Brussel-Centraal, en vlak naast Metro Madou waar je de metro naar Brussel-Zuid kan nemen). Hier zullen vervolgens een aantal toespraken worden gehouden.

Met ACOD vertrekken verzamelen we aan het station Gent Sint-Pieters om 9u, vanwaar we de trein nemen naar Brussel om 9u23. Wil je graag mee met ons: geef ons een seintje!

Wat betreft het treinvervoer: koop zelf je treinticket aan, wij zorgen achteraf voor de terugbetaling. Stuur ons na de actie per mail naar ACOD@UGent.be een scan door van je treinticket, en vermeld hierbij ook je naam, je rijksregisternummer, en je bankrekeningnummer.

Noteer alvast ook: van 7 tot 15 mei volgen er nog regionale acties. De actie in Oost-Vlaanderen is voorzien op 15 mei in Gent. We houden jullie verder op de hoogte, maar noteer die datum alvast in je actie-agenda!

Uitbetaling syndicale premie 2023

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/13/2024 - 12:47

(Read this article in English)

Halverwege de maand maart 2024 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2023 aan iedereen die in de loop van 2023 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2023 te ontvangen.

Goed nieuws!

Sinds vorig jaar kregen de vakorganisaties de toestemming van de bevoegde instanties dat de ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren syndicale premie eindelijk ook digitaal mogen worden ingediend.
Let op: het dient te gaan om een bestand in pdf-formaat, bvb een scan of een digitaal ingevuld en digitaal ondertekend formulier. Een foto nemen met de smartphone van het formulier en dit zo doormailen is niet toegestaan, daar bij formulieren op een foto de QR codes niet kunnen gelezen worden bij de automatische verwerking.

Leden van ACOD mogen dit aanvraagformulier doormailen naar ACOD@UGent.be

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.