Over ACOD UGentWie zijn wij?

ACOD UGent is de benaming van de ACOD-afdeling aan de Universiteit Gent.

ACOD, de Algemene Centrale der Openbare Diensten, is een centrale van de socialistische vakbond ABVV. Deze centrale behartigt de belangen van alle werknemers in openbare diensten en instellingen, waaronder ook de personeelsleden van de Universiteit Gent.

top


Waarom lid worden van ACOD UGent?

De vakorganisaties zijn de enige gesprekspartner tijdens de onderhandelingen met de overheid over onder andere loon, loopbaan, werkdruk, arbeidsvoorwaarden, preventie en bescherming op het werk, werkgelegenheid, collectieve arbeidsovereenkomst, kortom alles wat je als werknemer aanbelangt. En, … hoe meer leden een vakbond heeft, hoe sterker ze staat tijdens onderhandelingen.

Van de ACOD kan je op de universiteit verwachten dat je geholpen wordt in moeilijke arbeidssituaties en ook bij conflicten. Als lid kan je onder meer op juridische bijstand rekenen.

Afgevaardigden van de ACOD lopen regelmatig mee met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om de concrete arbeidssituatie op de universiteit na te gaan, en wij grijpen in waar nodig.

De ACOD informeert haar leden over plannen om arbeidsvoorwaarden te wijzigen, nieuwe reglementen in te voeren, ... en wat je daar aan hebt. Deze meestal zeer technische materie brengen we in een goed begrijpbare taal naar de leden. We antwoorden op al jullie vragen.

De ACOD is een actieve vakbond. We wachten niet tot de overheid zelf met een voorstel komt maar doen zelf voorstellen. Onze doelstellingen omvatten onder meer: gelijke rechten voor alle personeelsleden ongeacht hun vorm van tewerkstelling (contractueel, statutair, tijdelijk, vast, ...), een beter statuut voor praktijkassistenten, een personeelsbeleid met focus op zelfontplooiing en duurzame tewerkstelling, het invoeren van (de mogelijkheid tot) telewerk, insourcing van het schoonmaakpersoneel in plaats van de huidige uitbesteding aan externe firma's, en de aanduiding van lokale veiligheidsverantwoordelijken op de verschillende werkplaatsen.

Desnoods komen wij op straat om onze eisen kracht bij te zetten. Wij kunnen – als het echt niet anders kan – stakingen organiseren en onze leden ontvangen dan als compensatie voor het loonverlies een stakingsvergoeding van € 30 per dag.

We bereikten goede loopbanen en werken dapper door om steeds betere kansen voor het universiteitspersoneel af te dwingen. We slaagden erin het vakantiegeld spectaculair te verhogen en ook de eindejaarspremie steeg aanzienlijk. We zijn dagelijks op post voor werkgelegenheid, werkzekerheid, gelijkwaardigheid, welzijn op het werk, kortom voor alles wat voor jou als werknemer van kapitaal belang is.

Natuurlijk maken we geen onderscheid tussen personeelsleden op basis van de geleding waartoe ze behoren en al helemaal niet op basis van ras, nationaliteit, religie, geslacht, … want we willen een uiterst consequente democratische organisatie zijn.

Redenen genoeg dus om nu aan te sluiten via deze link!

top


Waar vind je ons?

Een lijst met onze afgevaardigden vind je aan de rechterkant van deze pagina. Je kan ook hun contactgegevens bekijken.

Mogelijks is een van onze afgevaardigden zelf ook aanwezig op jouw werkplaats? Je mag deze persoon steeds aanspreken met vragen of problemen, of contacteren aan de hand van de gegevens die je in de lijst kan terugvinden. Hij of zij zal jouw vragen zo goed mogelijk pogen te beantwoorden, en nauwkeurig opvolgen indien elders informatie moet worden ingewonnen.

Is er geen afgevaardigde op jouw werkplaats? Geen nood. Je kan ons steeds contacteren via deze site, per mail op ACOD@UGent.be of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

Als je dat wil kan een afspraak worden gemaakt, en kan een van onze afgevaardigden bij jou langskomen op het werk. Als dat beter past voor jou, kan er ook een afspraak worden gemaakt om eens langs te komen op het ACOD-lokaal.

ACOD UGent heeft haar lokaal in het

Technicum Blok 3
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent

Dit is tevens ons postadres.

De makkelijkste manier om onze lokalen tijdens de kantooruren te bereiken is via de kaai: je gaat de Lammerstraat in en neemt meteen voorbij het gebouw van Voka (net voor de brug) de blauwe trap naar beneden. Je wandelt langs het water voorbij de achterkant van de Vooruit en het rectoraat, en blijft doorgaan langs de gebouwen van het Technicum tot je aan een inkom met schuifdeur komt (in de buurt van het plakkaat met een Romeins cijfer “IV”). Het lokaal van ACOD bevindt zich meteen rechts na het binnenkomen.

Na de kantooruren is de doorgang tussen de Vooruit en de kaai afgesloten en dient er een alternatieve route te worden gevolgd via het Technicum Blok 1. In dat geval komen wij u ophalen aan de inkom van Blok 1.

Merk op: we zitten vaak in overleg of onderhandelingen, dus je maakt best op voorhand een afspraak als je eens wil langskomen. Dit kan per mail naar ACOD@UGent.be

top