ACOD UGent wenst iedereen veel moed en solidariteit voor de komende weken

Submitted by ACOD UGent on di, 03/17/2020 - 18:00

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn voor iedereen een beproeving geweest. We hebben ons op korte tijd radicaal anders moeten organiseren: zowel op het werk als in ons privéleven.

Velen van ons zitten met bezorgdheden, maar tegelijkertijd hebben we gezien hoe velen zich op een positieve en solidaire manier organiseren om er het beste van te maken. We willen dan ook beginnen met iedereen veel moed te wensen voor de komende weken. Bescherm jezelf en je naasten en volg de noodzakelijke richtlijnen op.

Mocht je de komende dagen met vragen of problemen zitten, kan je ook bij ons terecht als vakbond. Onze lokalen blijven voorlopig gesloten, maar je kan ons bereiken via acod@ugent.be of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

Ondertussen hebben we als vakbond niet stilgezeten, en engageren we ons om ervoor te zorgen dat alle maatregelen die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben.

Op dat vlak hebben we naar het universiteitsbestuur onze appreciatie uitgedrukt voor de maatregelen die men tot nu toe al genomen heeft: de UGent is, nog vóór de overheid dit zelf had opgelegd, overgeschakeld op thuiswerken en afstandsonderwijs. In de richtlijnen rond telewerken wordt aangegeven dat er begrip is voor collega’s die ook zorgtaken hebben naar kinderen of andere medebewoners. Een aantal collega’s die geen telewerkbare taken hebben, zoals de collega’s in de maaltijdvoorzieningen, zijn met dienstvrijstelling naar huis gestuurd.
Hiermee neemt de UGent een voorbeeldfunctie op, en we wensen expliciet onze appreciatie over te maken aan het management.

Toch zijn er nog een aantal zaken die leiden tot onduidelijkheid.

Er zijn nog steeds een aantal groepen collega’s aan onze universiteit die aan het werk moeten blijven in de gebouwen van UGent, met de bijhorende risico’s voor hun gezondheid en die van hun naasten. Zo blijft er een terechte ongerustheid bij o.a. de personeelsleden van de kinderdagverblijven, de schoonmaak, … en andere functies die hun taken niet via telewerk kunnen uitoefenen, en die niet thuis kunnen blijven zo lang de UGent-gebouwen in gebruik zijn. Wij willen hen ook in bescherming nemen. Vandaar dat wij volgende vragen hebben gesteld aan het universiteitsbestuur:

  • De sluiting van alle UGent-gebouwen, ook voor personeel, met uitzondering van de strikt noodzakelijke functies (bvb voor de veiligheid). Voor alle duidelijkheid is het kunnen verderzetten van lopend onderzoek of lopende experimenten geen reden om toch in de UGent-gebouwen te moeten zijn, in zoverre dat dat deze lopende experimenten meteen op een veilige manier kunnen worden stopgezet. Een uitzondering hierop wordt voorzien voor onderzoek dat gericht is op het vinden van een oplossing voor de corona-crisis.
  • De sluiting van de kinderdagverblijven. Voor de opvang van de kinderen van zorgverleners en/of onderzoekers die werken aan een oplossing voor de crisis kan een uitzondering worden voorzien, met een zo beperkt mogelijke bezetting in een van de kinderdagverblijven.
  • Het zo goed als volledig stopzetten van de schoonmaak, rekening houdend met de hierboven vermelde uitzonderlijke plaatsen waar nog zou worden gewerkt. Zo hoeven ook deze personeelsleden niet meer op UGent aanwezig te blijven. Daarbij stellen we ook de expliciete vraag dat ook deze personeelsleden in dat geval hun loon verder doorbetaald krijgen en niet op tijdelijke werkloosheid worden gezet. Dit is geen meerkost voor de UGent: deze lonen zouden ook betaald worden indien het werk zou doorgaan. Ook kan het niet de bedoeling zijn om tijdens deze coronacrisis, die ons allemaal treft, in de feiten te gaan besparen op de sowieso reeds lage lonen van deze groep collega’s.
  • Tot slot vragen wij dat UGent duidelijk communiceert naar alle medewerkers dat zij er alle vertrouwen in heeft dat iedereen die via telewerk verder werkt zijn of haar uiterste best doet binnen de eigen mogelijkheden, maar dat de zorg voor de eigen gezondheid en die van de naasten het belangrijkst is en de grootste aandacht verdient. Wanneer in deze moeilijke omstandigheden niet alle taken op eenzelfde manier kunnen worden uitgevoerd als anders, dan mag dit dan ook op geen enkel moment worden aangerekend aan de betrokken personeelsleden.

We hopen dat het universiteitsbestuur ook op deze vragen positief kan antwoorden.

Opnieuw: mocht je de komende dagen met vragen of problemen zitten, kan je ook bij ons terecht als vakbond.

Onze lokalen blijven voorlopig gesloten, maar je kan ons bereiken via acod@ugent.be of via het telefoonnummer 0494 99 10 49. We proberen dan in de mate van het mogelijke te zoeken naar een oplossing.