Insourcing schoonmaak: samen blijven we gaan voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan ugent

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/16/2020 - 11:45

Na een marathonvergadering van 9u nam de Raad van Bestuur van de UGent op vrijdag 11 september 2020 een beslissing in het dossier rond de schoonmaak. Voor een voorstel tot insourcing werd geen meerderheid gevonden.
Vanuit het rectoraal team werd een voorstel gedaan waarbij men zou vertrekken van een nieuwe uitbesteding, maar wel op basis van een duidelijk dossier met vergaande sociale voorwaarden, om daarmee zo veel mogelijk de werkcondities aan de UGent te benaderen. Dit voorstel werd wel goedgekeurd.

Als ACOD zijn we in de eerste plaats teleurgesteld dat de insourcing het niet haalde. We blijven er van overtuigd dat dit de beste manier was geweest om de arbeidscondities van het personeel in de schoonmaak te verbeteren. Maar we zullen het rectorale team de kans geven hun tegenvoorstel uit te werken, en het beoordelen op de resultaten.

De eerstvolgende weken zullen we in de eerste plaats terugkeren naar de collega’s van de schoonmaak. We zullen de situatie met hen bespreken, en kijken welke conclusies zij trekken. We menen echter dat er in de private schoonmaaksector geen enkel bedrijf zal zijn dat zal willen werken aan deze voorwaarden, zeker niet zonder een meerprijs die substantieel hoger is dan de kostprijs van insourcing. Als dit ook zou blijken is het van fundamenteel belang dat de gestelde voorwaarden niet opnieuw worden afgezwakt, maar dat insourcing opnieuw wordt overwogen.

Een ruim draagvlak voor een beter statuut

We denken daarom dat we ons hier rond moeten blijven organiseren, en dat dit in de eerste plaats in de faculteiten moet gebeuren. In de discussie binnen de Raad van Bestuur kwam immers naar voor dat heel wat faculteitsbesturen, bij monde van hun decanen, geen voorstander zijn van insourcing. Gezien de brede steun die wij de voorbije maanden vaststelden bij de studenten en het personeel, in het bijzonder ook binnen de faculteiten, menen wij echter dat een groot gedeelte van de verschillende facultaire gemeenschappen dit standpunt niet zomaar volgen.

De komende periode willen we dan ook een campagne lanceren in de faculteiten om studenten en personeel te organiseren rond de arbeidsvoorwaarden van de collega’s in de schoonmaak. Wij willen dit doen samen met alle personeelsleden en studenten van de UGent die een hart hebben voor het schoonmaakpersoneel aan onze universiteit, en die samen willen bouwen aan een campagne op hun faculteit om de faculteitsraad te bewegen publiek standpunt in te nemen dat de collega’s van de schoonmaak sowieso dezelfde arbeidsvoorwaarden dienen te krijgen als andere UGent-personeelsleden. Een dergelijk standpunt is van groot belang bij een vervolgdiscussie over de insourcing, wanneer zou blijken dat uiteindelijk toch geen dergelijke arbeidsvoorwaarden kunnen worden gegarandeerd via uitbesteding.

De strijd gaat voort

Zoals gezegd zullen we dit voorstel in de eerstvolgende weken bespreken met de collega’s van de schoonmaak, en ook met diegenen buiten ACOD UGent die zich sinds de start van de campagne UGent Fight for 14€ meer dan een jaar geleden (zie deze pagina) mee hebben geëngageerd voor de insourcing. We denken dan aan de collega's van de Ghent University Women's Strike, de Algemene Centrale Oost-Vlaanderen van het ABVV, en alle studenten, personeelsleden en sympathisanten die rond dit thema actief zijn geweest.
Graag willen we jullie allen van harte bedanken voor jullie grote engagement tot op heden. Jullie bijdrage was essentieel om reeds een enorme stap te kunnen zetten richting substantieel betere voorwaarden voor ons schoonmaakpersoneel.
We nodigen jullie uit om samen met ons te werken aan het vervolg om ervoor te zorgen dat onze collega’s in de schoonmaak effectief dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de andere UGent-personeelsleden.

Heb je alvast interesse om mee te werken aan een campagne binnen je faculteit? Laat iets weten op acod@ugent.be
Heb je andere ideeën om het draagvlak voor insourcing aan de UGent te vergroten? Laat het ons ook zeker weten!

We leerden de mensen van ISS in onze UGent-gebouwen de voorbije maanden erg goed kennen. Het zijn gemotiveerde collega’s, die hard werken in moeilijke omstandigheden. Als vakbond nemen we het op voor iedereen die werkt aan de UGent, we zullen dat ook blijven doen voor deze groep collega’s. We hopen hiervoor ook op jouw steun te mogen (blijven) rekenen!