Durf denken maar hou vooral je mond? Schaamteloze aanval op ATP-vertegenwoordiger en ACOD-afgevaardigde

Submitted by ACOD UGent on di, 06/04/2024 - 07:33

Tijdens de Raad van Bestuur van vorige vrijdag 31/5 bracht de ZAP-vertegenwoordiger van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan dat zij “in naam van drie leden van het ZAP” een dossier had overgemaakt aan de voorzitter van de Raad met beschuldigingen tegen Tim Joosen (verkozen ATP-vertegenwoordiger in de Raad en tevens ACOD-afgevaardigde). Naar haar eigen zeggen is ook de facultaire ZAP-vertegenwoordiger van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een van deze “drie leden van het ZAP”.  Daarnaast bleek ook de voorzitter van de Raad minstens vooraf te zijn betrokken bij deze tussenkomst.

De precieze inhoud van dit dossier, dat op de volgende Raad van Bestuur op 28/6 zou worden behandeld, is tot op heden nog niet overgemaakt. Uit wat werd gezegd tijdens de Raad blijkt echter dat de indieners vinden dat er geen publieke kritiek mag worden geuit op de rector, en dat het taboe is om UGent-ers te steunen die protesteren tegen beslissingen van het bestuur. Ook het doorsturen naar alle ATP van de (niet-vertrouwelijke) bestuursdocumenten rond de hervorming van de centrale administratie, blijkt voor hen een brug te ver.

Deze "beschuldigingen" getuigen van een grote wereldvreemdheid, en zijn een aanval op een UGent-collega en ACOD-kameraad die zijn rol als verkozen personeelsvertegenwoordiger ernstig neemt, en voor wie participatie geen holle frase is.

Dit is een ondubbelzinnige poging om kritische stemmen de mond te snoeren en te censureren, en om het participatiemodel van UGent onderuit te halen!

ACOD zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen elke actie die door het bestuur zou worden ondernomen tegen onze afgevaardigde. 

Wij willen een universiteit waar beslissingen op een open en transparante manier worden voorbereid, en waar participatie meer betekent dan achteraf kennis mogen nemen van wat er beslist is. 

Wij willen een universiteit die “durf denken” ook in de praktijk consequent toepast, en waar niet wordt verwacht dat mensen kritiekloos in de pas lopen. 

Wij willen een universiteit zonder censuur, waar mensen niet bang hoeven te zijn om zich uit te spreken.

We roepen alle UGent-ers op om mee hun stem te laten horen!