ACOD verwelkomt extra ondersteuning voor transgender-collega's aan UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 01/12/2021 - 14:07

Als onderdeel van de wijzigingen aan de verlofreglementering heeft UGent ook een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van haar beleid rond diversiteit en gender, meer in het bijzonder voor onze transgender-collega's.

Concreet werd reglementair vastgelegd dat een personeelslid recht heeft op dienstvrijstelling voor het ondergaan van medische onderzoeken en het volgen van psychologische begeleiding in het kader van transgenderzorg. Het gaat hier in totaal om twintig werkdagen dienstvrijstelling over de volledige loopbaan. Deze nieuwe regeling - die werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 8 januari 2021 - gaat in vanaf 1 april 2021 samen met de overige bepalingen uit de nieuwe UGent-verlofreglementering.

ACOD is een van de drijvende krachten voor de uitbouw van een degelijk transgenderbeleid aan UGent. We verwelkomen dan ook van harte deze nieuwe stap van UGent waarmee concrete ondersteuning wordt geboden aan deze collega's!

Heb je vragen over deze nieuwe regeling? Of zie je nog andere mogelijke verbeteringen voor de ondersteuning van transgender-collega's? Laat het ons dan zeker weten per mail naar ACOD@UGent.be