Besparingsplannen aan de UGent: een alternatief is mogelijk

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/16/2022 - 15:13

Update: in een nieuwe versie dd 19 februari 2022 werden nog twee aanpassingen aangebracht aan het documenten met het voorstel van alternatieven in bijlage bij dit artikel:

  • De voorziene besparing op de "comfortwerken” was niet meegenomen in de oorspronkelijke tabel. Dit werd rechtgezet.
  • Ook de door ACOD voorgestelde statutarisatie van personeel bij DSV die niet in de Kinderdagverblijven of de Maaltijdvoorzieningen werkt werd niet meegenomen. Dit werd ook toegevoegd.

Het netto resultaat is dat het alternatief plan nog 400.000€/jaar gunstiger is.

De Raad van Bestuur besliste op 11 januari 2022 haar goedkeuring te geven aan een besparingsplan, opgesteld door de rector als onderdeel van zijn hervormingsplan. Dit besparingsplan treft de hele UGent-gemeenschap, hoewel sommige groepen extra hard getroffen worden. Die groepen die extra in het vizier komen zijn vooral mensen die nu reeds de meest precaire of slechtst betaalde tewerkstelling hebben aan onze instelling. Het besparingsplan heeft dus een uitgesproken asociaal karakter.

Om dit besparingsplan te keren, zal actie nodig zijn. De drie vakbonden aan de UGent kondigden reeds een actieplan aan. In de discussie rond deze acties kwamen ook al meerdere alternatieve voorstellen naar voren. Om de discussie rond alternatieven verder te voeden, komen we vandaag met een alternatief op alle voorliggende besparingsvoorstellen die de UGent-collega’s rechtstreeks raken. Je kan onze nota met deze alternatieven terugvinden in bijlage onderaan dit artikel.

Heel wat van deze alternatieven zijn becijferd, en geven duidelijk aan dat de volgens het management te voorziene besparing ook op een andere manier kan worden gerealiseerd. Op het einde van de nota geven we ook een meer algemene visie op de lopende besparingen, en maken we ook duidelijk dat een écht sociaal alternatief op langere termijn alleen maar mogelijk is als er ook een vuist wordt gemaakt tegen het aanhoudende besparingsoffensief van de Vlaamse regering. Deze nota moet dus niet gezien worden als een “sluitende” financiële afhandeling van de besparingen, maar wel een illustratie van de stelling dat harde besparingen op personeel nu niet nodig zijn.