ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking op woensdag 9 november 2022

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 19:25

Na jarenlang onderhandelen, petities indienen, sensibiliseren … zitten de lonen van werknemers nu nog steeds muurvast. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen. Op 9 november houdt het ABVV een interprofessionele staking.

Het ABVV vraagt om de koopkracht van de werknemers te versterken. Van de regering verwachten we concrete maatregelen opdat de gezinnen de energiefactuur kunnen betalen.

Het ABVV eisen ook de vrijheid om weer te onderhandelen over échte loonsverhogingen. Door de loonnormwet – nog verstrengd door de regering-Michel in 2017 – is het voor de vakbonden in de private sector zo goed als onmogelijk om nog over reële loonstijgingen te onderhandelen met de werkgevers. Nochtans houden de werknemers ook in tijden van crisis onze economie draaiende.

Tegelijk is het ook politiek ondenkbaar dat de overheid de lonen van de  personeelsleden in de openbare sector - waaronder in het (hoger) onderwijs - in een dergelijke context wel zou verhogen.

De loonnormwet moet dan ook dringend aangepast worden in het voordeel van werknemers. Een imperatieve loonmarge van 0,0% is ON-AAN-VAARD-BAAR.

Tegelijk zien we dat werkgevers de aanval inzetten op de automatische loonindexering. Dat getuigt van een ongezien cynisme, wanneer sommige gezinnen moeten kiezen tussen verwarming of boodschappen. Voor de vakbonden is één ding klaar en duidelijk: aan de index wordt NIET geraakt.

DAAROM KOMT ER EEN INTERPROFESSIONELE STAKING OP WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022:

  • Voor échte loonsverhogingen voor 2023-2024. Weg met de norm van 0%!
  • Voor het behoud van de automatische loonindexering. Dit is NIET onderhandelbaar!
  • Voor een blokkering van de energieprijzen, om de inflatie af te remmen!
  • Voor een belasting op overwinsten om onze energiefactuur te verlagen!

Het is tijd dat de werknemers gehoord worden!

Ook ACOD UGent roept op om massaal deel te nemen aan deze algemene staking. Een stakingsaanzegging wordt ingediend zodat alle personeelsleden die dag het werk kunnen neerleggen en mee hun stem kunnen laten horen ter ondersteuning van de bovenstaande eisen!

Op deze dag zullen ook op verschillende locaties actiemomenten en piketten worden georganiseerd, ook aan UGent. Wij informeren jullie binnenkort over de concrete modaliteiten hiervan.