Ook aan UGent is het meer dan ooit nodig dat personeel en studenten in actie komen!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/07/2022 - 17:33

De maat is meer dan vol met de talrijke absurde en asociale beslissingen van het universiteitsbestuur

Op vrijdag 28 oktober 2022 besliste het Bestuurscollege om de maaltijdprijzen in de resto’s en cafetaria’s voor het UGent-personeel met de helft te verhogen vanaf 1 januari 2023

Een warme maaltijd zal hierdoor voor personeelsleden voortaan minstens 5,60 euro kosten, en vaak veel meer. Zo zal je bijvoorbeeld voor de spaghetti bolognaise en voor de vol-au-vent ruim meer dan 7 euro neertellen, de rundsstoverij gaat maar bijna 8,20 euro, en voor garnaalkroketten zal je bijna 9 euro moeten ophoesten! Idem voor de broodjes: je krijgt er geen meer voor minder dan 3,70 euro, en de prijs kan gaan tot boven de 5 euro. Zo zal je als UGent-personeelslid in de UGent-cafetaria voor een eenvoudig broodje kaas voortaan bijna 4,20 euro moeten neertellen, en gaat een broodje maison meer dan 4,60 euro kosten.

Dat personeelsleden maaltijden kunnen nuttigen in de UGent-resto’s en cafetaria’s aan dezelfde prijs als de studenten is een onderdeel van de afgesproken arbeidsvoorwaarden. Deze worden door het bestuur eenzijdig gewijzigd zonder dat over deze concrete lineaire prijsverhoging zelfs maar werd onderhandeld met de vakorganisaties. Daar waar in de kerntakennota dit voorjaar nog sprake was van mogelijke sociale correcties, wordt hier in deze onwettig genomen beslissing zelfs met geen woord meer over gerept!

ACOD verzet zich tegen deze asociale, en bovendien budgettair zinloze maatregel! 

Ook aan UGent moeten de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen. Dit zijn niet de individuele personeelsleden en studenten, en ook niet de vele kleine kassen van budgethouders die nauwelijks voldoende werkingsmiddelen hebben, maar wel het beperkte aantal grote kassen waar de miljoenen zich jaar na jaar verder blijven opstapelen!

En dit is lang niet de enige aanval die door het bestuur en door het rectoraal team wordt ingezet op het personeel en de studenten van onze universiteit

Hieronder vind je een selectie van recent genomen en binnenkort nog op stapel staande beslissingen.

Verdubbeling inschrijvingsgeld doctorandi

Als het van het UGent-management afhangt zullen doctorandi binnenkort dubbel zoveel inschrijvingsgeld mogen neertellen als nu (= voorstel voor de raad van bestuur van 10 november 2022). Tegelijk zijn er onder hen nog altijd - veelal buitenlandse – doctorandi met een onaanvaardbaar laag inkomen van vaak zelfs nog niet het door UGent “aanbevolen” bedrag van 1.350 euro per maand, die in de feiten worden uitgebuit voor het spekken van de kassen van sommige promotoren.

Uitverkoop van de studentenhuisvesting

Alvast een aantal studentenhomes worden in erfpacht gegeven aan de private sector, en daarna terug gehuurd (= voorstel voor de raad van bestuur van 10 november 2022), maar het is ondertussen al duidelijk dat dit het toekomstplan is voor de volledige studentenhuisvesting aan UGent. Men beweert dat dit op korte termijn minder kost, maar de voorspelbaar zwaardere financiële gevolgen op langere termijn werden zelfs niet berekend door het bestuur. Daarnaast worden de hogere kwaliteitsnormen voor studentenhuisvesting die UGent zich aanvankelijk stelde zonder meer overboord gegooid, en komen betaalbare huurprijzen steeds meer onder druk te staan.

Participatief UGent-model op de helling

Het participatief model van UGent wordt uitgehold en bestuursbeslissingen worden doorgeschoven naar een “directiecomité” waar vertegenwoordigers van de verschillende UGent-geledingen worden geweerd. Op 9 september 2022 besloot de raad van bestuur om alvast te vragen aan de overheid om het huidige Bestuurscollege, samengesteld uit de verschillende UGent-geledingen, op te heffen en in de regelgeving te voorzien dat een dergelijk directiecomité kan worden opgericht.

De selectieve GDPR-intepretaties van het universiteitsbestuur

Zoals je hier reeds kon lezen schermt het management met de GDPR om kritische communicatie over het beleid (zoals dit voorjaar over de kerntakennota) aan banden te leggen en mailinglijsten van verkozen vertegenwoordigers en vakorganisaties te blokkeren. Tegelijk vormt het blijkbaar wel geen enkel GDPR-probleem voor rectorale kandidaten om verkiezingspropaganda rond te sturen. 

Transparantie en participatie worden vervangen door een sfeer van geheimhouding en intimidatie

Er werd een wijziging van de UGent-reglementering rond vertrouwelijke informatie uitgewerkt zodat voortaan om het even welk document om het even wanneer als vertrouwelijk kan worden bestempeld, ook zonder wettige reden. Bijvoorbeeld om een voorgenomen beleidsbeslissing (zoals de kerntakennota) zo lang mogelijk verborgen te kunnen houden als men bang is voor kritiek of een gebrek aan draagvlak. Het is nog niet volledig duidelijk wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd, maar het management lijkt alvast voornemens om dat zo spoedig mogelijk (dit jaar nog) te doen. Brede participatie in de totstandkoming van het beleid en vooraf aftoetsen of er een breed draagvlak is voor dat beleid worden op deze manier overboord gegooid, en vervangen door een sfeer van wantrouwen en geheimhouding, en intimiderende dreigingen met tuchtvervolging. 

In het sociaal overleg is er vanwege het management hoe langer hoe minder oor voor rede en argumenten.

Oplossingen zoeken is steeds minder van tel. “We blijven bij ons voorstel” is de steeds vaker gehoorde repliek. Enkel als we met personeel en studenten samen onze stem herhaaldelijk en steeds luider laten weerklinken kunnen we dit een halt toeroepen en van onze UGent terug een sociale en participatieve universiteit maken waar we fier op kunnen zijn. We roepen dan ook iedereen op om samen met ACOD in actie te komen!

Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief via deze link en blijf op de hoogte van de komende acties!