Oproep tot deelname aan actie tegen besparingsbeleid hoger onderwijs op dinsdag 23/05/2023 om 11u45 aan KASK

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/19/2023 - 15:25

Graag vragen we jullie aandacht voor een actie op dinsdag 23 mei 2023 vanaf 11u45 aan het KASK. Die dag komt Ben Weyts naar Gent, en samen met collega’s en studenten uit enkele hogescholen en het KASK zelf willen wij hem warm ontvangen, en confronteren met zijn besparingsbeleid. Afspraak is om 11u45 aan het KASKCafé Marisal (ingang via Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent). Van daaruit trekken we in korte optocht over de campus naar de plek waar Weyts verwacht wordt.

Jullie vernamen al dat er na lang aandringen door de vakbonden een eerste sociaal overleg is gepland over de besparingen: volgende week zitten we een eerste keer samen met het management. De vakorganisaties gaan naar dat overleg met duidelijke doelstellingen: het verminderen van het te besparen bedrag, en het schrappen van de asociale maatregelen en het jobverlies dat voorzien wordt. Het is onduidelijk welke richting deze onderhandelingen zullen uitgaan, wij hopen op het beste, maar houden ook rekening met een scenario waarin het bestuur halsstarrig vasthoudt aan haar uitgangspunten. Volgende week weten we meer, en we houden jullie uiteraard op de hoogte.

In tussentijd willen we echter de vlam brandend houden, vandaar deze actie gericht op Ben Weyts en de Vlaamse regering. 

Wist je dat Weyts sinds 2008 op de tweede plaats staat van ministers die het meest bespaarden op het hoger onderwijs (na Pascal Smet)? De Vlaamse regering leeft al jaren haar eigen decreten niet na, en bespaarde zo al 667 miljoen euro op het jaarlijkse budget voor hoger onderwijs. Weyts alleen al is verantwoordelijk voor 247 miljoen. Wij zullen met een symbolische actie Ben Weyts voor de keuze stellen: kiest hij er voor om besparingskampioen te worden, of zet hij in zijn laatste jaar als minister een andere koers in, en doet hij een eerste stap om de besparingen teniet te doen? Wij vragen het hem op 23 mei!

De voorbije maanden waren er aan het KASK, HoGent en Artevelde Hogeschool ook al acties tegen de besparingen daar. Ook uit die instellingen zullen er delegaties aanwezig zijn. Het is belangrijk dat we ook met een groep personeelsleden en studenten van de UGent aanwezig zijn, vandaar deze warme uitnodiging. Neem zeker ook je eigen spandoeken, affiches of ander antibesparingsmateriaal mee!

Misschien kan het ook een gelegenheid zijn collega’s te overtuigen mee te komen die zich minder op hun gemak voelen te protesteren tegen hun eigen bestuur, maar die wel bereid zijn deel te nemen aan een ludieke actie tegenover de besparingen van de Vlaamse regering?

Het facebookevenement voor deze actie vind je hier: https://www.facebook.com/events/3241144166031349

De actie zal niet zo lang duren. Voor diegenen die kunnen, willen we achteraf samen met collega’s en studenten van het KASK en de andere hogescholen in Gent daar ter plekke samenzitten om ervaringen uit te wisselen, en samen te discussiëren over hoe we samen kunnen werken aan de opbouw van een grote antibesparingsbeweging die voldoende druk kan zetten op de regering om meer middelen te eisen voor het hoger onderwijs!

Tot dan?