ACOD UGent roept op tot geweldloze dialoog, en verzet zich tegen plannen tot ontruiming van het UFO door de rector

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/24/2024 - 19:43

(Read this article in English)

Sinds enkele weken is er een vreedzame bezetting aan de gang in het UFO-gebouw van de UGent door studenten die pleiten voor het stopzetten van de banden tussen de UGent en instellingen in Israël. We publiceerden ons standpunt daarover al eerder: we steunen de vraag om de banden te verbreken met Israëlische instellingen die samenwerken met of steun geven aan het Israëlische leger of de regering. Zeker gezien de recente aanklachten van de aanklager van het Internationaal Strafhof menen wij dat tenminste zolang het oorlogsgeweld voortduurt, elke vorm van samenwerking moet worden opgeschort. 

Vandaag vond een actie plaats aan het rectoraat. Het grootste deel van de actievoerders voerde actie op de parking van het rectoraat, een beperkte groep ging het gebouw binnen. 

In zijn communicatie over deze gebeurtenissen spreekt de rector over “ernstig vandalisme en grote materiële schade” en “geweld waarvan meerdere UGent-medewerkers het slachtoffer zijn geworden”. 

Na een controlebezoek aan het rectoraat heeft ACOD vastgesteld dat de schade bestaat uit verf op de buitenmuur aan de voor- en achterkant van het gebouw. 

We hebben daarnaast een aantal betrokkenen van beide zijden gesproken over de gebeurtenissen deze ochtend. Daaruit kwam tot nog toe naar voor dat er een valpartij zou zijn geweest waarbij een bewakingsagent en een student betrokken waren, en dat er een UGent-personeelslid dat mee instond voor het versperren van de doorgang tegen de grond zou zijn gewerkt en een elleboog tegen zich zou hebben gekregen. 

Als deze zaken inderdaad zijn gebeurd, dan veroordelen wij dit met klem. Wij spreken ons resoluut uit tegen geweld tijdens acties. Tegelijk vragen we dat de acties van enkele heethoofden niet worden aangerekend aan de overgrote meerderheid van actievoerders die wel vreedzaam blijft protesteren. 

ACOD verzet zich dan ook tegen de aangekondigde ontruiming van het UFO. Dit zou een onaanvaardbare escalatie met zich meebrengen, en riskeert te leiden tot verder geweld. Wij willen niet dat de acties van enkele individuen worden aangegrepen om de volledige groep van vreedzame actievoerders te viseren en zo een – potentieel gewelddadige – ontruiming te verantwoorden. Als vakbond kunnen wij ons daar niet bij neerleggen, en roepen we op tot het verderzetten van de actie op vreedzame wijze, en een dialoog met de bezetters.