Voor een open en democratische debatcultuur aan onze universiteit!

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/19/2024 - 09:31

De voorbije maanden stellen we vast dat er een gebrek heerst aan transparantie en inspraak over beleidsbeslissingen, protest en kritiek worden door het management systemisch geproblematiseerd. Daarom roepen wij op tot een protestactie op vrijdag 28 juni 2024 vanaf 13u30 aan de trappen in het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent). Die dag zal er ook een vergadering plaatsvinden van de Raad van Bestuur, en we willen de bestuurders duidelijk maken dat we een andere UGent willen: één met inspraak en een open en democratische debatcultuur. 

Op de Raad van Bestuur zal immers een sanctie worden uitgesproken tegen ACOD-afgevaardigde en ATP-vertegenwoordiger Tim Joosen, omwille van kritiek die hij geuit heeft op het beleid van de rector, en omwille van zijn publieke steun aan de studenten die het UFO de voorbije weken hebben bezet. Ook het feit dat hij als ATP-vertegenwoordiger en syndicaal afgevaardigde het personeel van de Centrale Administratie heeft geconsulteerd over de hervormingen van de administratie om op die manier zijn standpunt te bepalen in de Raad van Bestuur wordt hem kwalijk genomen. Wij verzetten ons tegen deze vorm van intimidatie tegenover kritische stemmen aan onze universiteit. 

De problematiek is echter veel breder. De voorbije maanden waren er de besparingsplannen en de hervorming van de Centrale administratie, waar tot op vandaag veel personeelsleden niet weten wat hen de komende maanden en jaren te wachten staat. Over de belangrijke thema’s aan onze universiteit is er geen sociaal overleg die naam waardig. Daarnaast was er de bezetting van het UFO, die in de hand werd gewerkt door een aanvankelijk compleet gebrek aan transparantie over welke samenwerkingsverbanden met Israël er waren, een gebrek aan wil om naar tegenstanders te luisteren en aan besluitvaardigheid om er iets aan te doen. Ook de manier waarop het management uiteindelijk is omgegaan met de ontruiming van het UFO was problematisch. 

De autoritaire houding van het management zorgt in sommige diensten voor een cultuur van angst en zwijgen aan de UGent. Elke vorm van kritiek of vraag naar transparantie wordt meteen geproblematiseerd. Dit zorgt voor wat specialisten mensenrechten het “chilling effect” noemen: het feit dat mensen hun bezorgdheden en kritiek niet meer durven uiten. 

Wij willen een andere UGent. We willen een management dat open staat voor constructieve kritiek, en dat actief pogingen onderneemt om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor beleidsbeslissingen. Dit vraagt een veel grotere transparantie, zowel over kleine beslissingen als over de grote strategische beslissingen die te maken hebben met de toekomst van de UGent. We willen een management dat inzet op verbinding, dialoog en inspraak, waarbij protest en kritiek niet wordt geproblematiseerd, maar juist wordt aangegrepen om te komen tot zelfreflectie en verbetering. 

Het beste antwoord is volgens ons dan ook collectieve actie. 

We roepen daarom zowel personeel en studenten op om op 28 juni om 13u30 hun stem te laten horen in het UFO. 

Samen geven we een signaal dat het anders moet aan onze instelling: we verzetten ons solidair tegen de repressie en het gebrek aan transparantie, en we drukken onze hoop uit voor een betere, transparantere en democratischere Universiteit Gent.