Gevolgen CAO

De sectorale CAO voor de Vlaamse overheid heeft wel degelijk (gunstige) gevolgen voor het universiteitspersoneel :

{1. de eindejaarspremie}
Tot nog toe (2000) bestond de eindejaarspremie uit een vast bedrag (11.244 Bef ) + 2,5 % van het jaarsalaris.
Nog dit jaar (vóór 15 december) wordt de eindejaarspremie gewijzigd uitbetaald. Ze wordt gevoelig verhoogd.

Onder voorbehoud van de omzetting van de ’rangen’ van de Vlaamse Ambtenaren naar onze graden , geeft dit het volgende beeld: de eindejaarspremie wordt procentueel berekend à rato van het bruto maandsalaris:
- ATP graden 1 en 2 : bruto 65 % van het bruto maandsalaris
(netto betekent dat : plusminus + 5.500 Bef)

- ATP graden 3 en 4 : bruto 60 % van het bruto maandsalaris
(netto betekent dat : plusminus + tussen de 7.000 en 6.000 Bef)

- ATP graden 5, 6, 7, 8 en 9, 14, 15 en 16 + AAP : bruto 55 % van het bruto maandsalaris
(netto betekent dat : plusminus + tussen de 9.000 en 7.000 Bef)

- ATP graden 10, 11, 12, 13 en 17 + doctor-assistent en ZAP : bruto 50 % vh bruto maandsalaris
(netto betekent dat : plusminus + 15.000 Bef)

{2. Vakantiegeld}
In mei 2001 ontvingen we netto tussen de 21.000 en de 25.000 Bef netto.
Door de pas afgesloten CAO wordt voor iedereen tegen 2004 het vakantiegeld opgetrokken tot 92 % van het maandsalaris. Bij de invoering over 3 jaar wordt voorrang gegeven aan de lagere graden.
Voor de graden 1 en 2 wordt het vakantiegeld al in 2002 opgetrokken tot 92 % van het maandsalaris.

Hieronder vind je de gespreide percentages van het maandsalaris dat als vakantiegeld zal uitbetaald worden, respectievelijk in 2002, in 2003 en in 2004 :

ATP graden 1 en 2 : 92 %, 92 %, 92 %

ATP graden 3 en 4 : 75 %, 92 %, 92 %

ATP graden 5, 6, 7, 8 en 9, ATP graden 14, 15 en 16, AAP : 65 %, 80 %, 92 %

ATP graden 10, 11, 12, 13 en 17, Doctor-assistent, ZAP : 55 %, 70 %, 92 %

Dit betekent dat het vakantiegeld netto wordt opgetrokken

- voor ATP graden 1 en 2 : tot 28.000 Bef

- voor ATP graden 3 en 4 : tot 28.000 à 35.000 Bef

- voor ATP graden 5, 6, 7, 8 en 9; voor ATP graden 14, 15 en 16 en voor AAP: tot 34.000 à 42.000 Bef

- voor ATP graden 10, 11, 12, 13 en 17; voor doctor-assistent en voor ZAP : tot 45.000 à 85.000 Bef

Daarmee is de kous niet af. De vakorganisaties zijn volop in onderhandeling over de gehele CAO 2001-2002 van de Universiteiten.
Over de verschillende voorstellen, onder andere voor een hospitalisatieverzekering voor alle categorieën personeel, enz..., later meer.