Enquête rond psychosociaal welzijn op het werk

Submitted by ACOD UGent on di, 05/14/2013 - 16:04

Op dinsdag 30 april stuurde ISW Limits naar alle personeelsleden van de UGent per mail een uitnodiging om een enquête in te vullen rond psychosociaal welzijn op het werk.

Via dit onderzoek zal worden nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent. De resultaten zullen vervolgens worden gebruikt om een concreet beleid uit te werken dat deze pijnpunten moet aanpakken, en dat de risico’s op psychosociale belasting moet verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Wij roepen al onze leden op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen.

De vragenlijst invullen kan met behulp van de link in de mail van ISW Limits. Merk op: je kan geen gebruik maken van de link in de mail van iemand anders, maar enkel van de link in de mail die je zelf hebt ontvangen. Aan de hand van deze link weet ISW Limits of je de enquête al dan niet hebt ingevuld. De antwoorden zelf worden echter volledig anoniem verwerkt. Niemand zal kunnen nagaan wat jij op de vragen geantwoord hebt. Gegeven het doel van deze enquête is het uitermate belangrijk dat je alle vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk beantwoordt!

Deelnemen aan de online enquête kan nog tot en met vrijdag 17 mei 2013.

Merk op:

Voor wie geen toegang heeft tot een computer op het werk worden collectieve sessies voorzien waarbij men in een PC-klas de gelegenheid krijgt om de vragenlijst in te vullen. Hierbij wordt waar nodig hulp geboden door een medewerker van ISW Limits.

Deze sessies gaan door op de volgende tijdstippen in de vermelde lokalen:

  • 21 mei 2013 van 14u tot 15u of van 15u tot 16u in de faculteit Dierengeneeskunde –Salisburylaan D5 – PC-lokaal onder auditorium Maximus
  • 21 mei 2013 van 14u tot 15u of van 15u tot 16u op campus De Sterre – S9 – PC-lokaal Alan Turing (1ste verdieping)
  • 24 mei 2013 van 14u tot 15u of van 15u tot 16u in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Henri Dunantlaan – PC-klas 2 (1ste verdieping)
  • 24 mei 2013 van 14u tot 15u of van 15u tot 16u in faculteit Letteren en Wijsbegeerte – Blandijnberg – PC-klas naast de cafetaria (gelijkvloers)

Om praktische redenen wordt gevraagd dat wie wil deelnemen aan een van deze collectieve sessies zijn of haar aanwezigheid bij deze sessie zou bevestigen aan ISW Limits op het nummer 016/20.85.96 (tussen 9 en 12u30 en tussen 13u30 en 17u). Het volstaat dat deelnemers hun voornaam en initialen opgeven. Deelname aan een sessie wordt beschouwd als arbeidstijd.