Voorstelling: Jan Dumolyn

Jan Dumolyn (°1974) is afgevaardigde voor ACOD-onderwijs in het Personeelsonderhandelingscomité (POC), waar hij zich specifiek bezig houdt met de dossiers in verband met het academisch personeel (zowel ZAP, AAP, WP als alle types bursalen). Hij is ook secretaris van ACOD-onderwijs UGent. Enkele malen per jaar organiseert hij een algemene ledenvergadering voor alle leden van ACOD-onderwijs, met andere woorden alle academische personeelsleden die bij onze vakbond zijn aangesloten. Het grootste deel van het syndicale werk aan de UGent gebeurt echter binnen de gemengde delegatie met ACOD-overheidsdiensten. Jan Dumolyn is ook namens het Vlaams ABVV plaatsvervangend lid van het Comité Wetenschapsbeleid van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie. Tevens lag hij mede aan de basis van de petitie van ‘Onderzoekers in Actie’ die in 2011 meer dan 7000 handtekeningen van wetenschappelijke onderzoekers in Vlaanderen samenbracht om meer budget voor onderzoek aan de Vlaamse regering te vragen, met succes want dat bracht een extra 65 miljoen euro op. Ook voor individuele vragen of dossiers kan men Jan contacteren (jan.dumolyn@ugent.be).

Op professioneel vlak is Jan onderzoeksprof (BOF-ZAP) verbonden aan de vakgroep geschiedenis. Zijn specialiteit is het middeleeuwse graafschap Vlaanderen en hij is onder meer bezig met een boek over middeleeuws Brugge en een nieuwe visie op de gebeurtenissen van het jaar 1302.