Lid worden van ACOD UGent

Submitted by ACOD UGent on wo, 12/30/2020 - 15:47

Hoe lid worden?

(You can find the English translation of this information on this page)

Neem contact op met één van onze afgevaardigden (zie in het kader hiernaast)

OF

door dit formulier digitaal in te vullen en terug te mailen naar ACOD@UGent.be

Als je de ledenbijdrage wenst te betalen via domiciliëring (SEPA) dan dien je ook de achterzijde van dit formulier in te vullen. Je bijdrage zal dan automatisch maandelijks worden betaald. De ledenbijdragen voor dit jaar vind je in het overzicht hieronder.

Jobstudenten kunnen online lid worden via ABVV Jongeren.

Nieuwe maandelijkse bijdrage vanaf 2024 (*)
 • Voor het ATP
  • niveau A: € 20,55
  • gewone bijdrage: € 19,00
  • gewone bijdrage half-time of minder: € 10,30
  • gepensioneerden: € 7,25
  • werklozen: € 10,30
 • Voor lesgevers en onderzoekers (academisch personeel, bursalen, contractueel WP, ...)
  • tewerkstelling gelijk aan of meer dan het volume van een halve opdracht: € 21,00
  • deeltijdse loopbaanonderbreking: € 21,00
  • verminderde prestaties die een halve opdracht of meer inhouden: € 21,00
  • tewerkstelling minder dan het volume van een halve opdracht: € 12,55
  • volledige loopbaanonderbreking: € 12,55
  • werklozen: € 10,30
  • leden met volledige TBS voorafgaand aan het rustpensioen: € 9,00
  • gepensioneerden: € 9,00
 • Jobstudenten

 

(*) Merk op: ACOD wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie die mogelijks aanleiding zouden kunnen geven tot een andere maandelijkse ledenbijdrage. Een aanpassing van uw ledenbijdrage wanneer u bijvoorbeeld halftijds gaat werken of wanneer u met pensioen gaat of werkloos wordt kunnen wij dan ook pas doorvoeren voor uw toekomstige ledenbijdragen nadat u ons op de hoogte heeft gebracht van deze wijziging in uw persoonlijke situatie.

Als lid van ACOD UGent mag u ons deze wijzigingen steeds laten weten per mail naar ACOD@UGent.be 

Ook een adreswijziging bij verhuis of een wijziging van bankrekeningnummer mag u steeds langs deze weg doorgeven, net als een eventuele wijziging van werkgever. In dit laatste geval gaan wij na welke afdeling van ACOD of ABVV verantwoordelijk is voor die werkgever, en brengen wij hen op de hoogte zodat zij het nodige kunnen doen om uw lidmaatschap over te zetten.

 

Syndicale premie

Ook aan de UGent hebben vakbondsleden recht op een jaarlijkse syndicale premie, waarmee je een deel van de betaalde ledenbijdragen kan recupereren. De formulieren voor het aanvragen van deze premie worden gewoonlijk eind maart - begin april door de UGent verstuurd naar alle personeelsleden. Wie lid is bij een vakbond dient dit formulier dan ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan zijn of haar vakbond. Meer praktische informatie hierover wordt meegedeeld op het moment dat de formulieren door de UGent zijn verstuurd.

Wie het volledige voorafgaande kalenderjaar lid was bij de vakbond, heeft recht op een volledige syndicale premie. Deze bedraagt momenteel 90 EUR. Wie pas later in het jaar lid werd, krijgt een deel van de premie uitbetaald.