Tijdelijke aanpassingen aan de personeelsregelgeving ten gevolge van de coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 05/19/2020 - 15:50

Op donderdag 14 mei 2020 werden een aantal tijdelijke wijzigingen onderhandeld aan de personeelsreglementering naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat om de volgende punten:

 • Voor wat betreft IOF business Developers kan de termijn van 4 maanden na aanvang van de evaluatiecyclus, i.e. de termijn waarbinnen de goedgekeurde inpassingstekst voor deze cyclus dient te worden overgemaakt aan de directie Personeel en Organisatie, worden verlengd.
 • Zowel voor ZAP-leden, OP3-leden, IOF Business Developers als IDC-coördinatoren kan een voorziene bijeenkomst van de betrokken HR-commissie worden uitgesteld in volgende gevallen:
  • Het gaat over HR-commissie die personeelsleden moeten evalueren die betrokken zijn bij activiteiten die essentieel zijn in het kader van de bescherming van en zorg voor mensen, dieren, planten en culturen van micro-organismen (en die hierdoor onder tijdsdruk staan)
  • De betrokken HR-commissies geraken niet in aantal doordat leden van deze commissie zelf behoren tot de hiervoor vermelde groep en niet kunnen deelnemen

  Deze uitzonderingen zullen worden geregistreerd bij DPO. DPO zal later, na een eventuele beslissing die een bevordering inhoudt, deze bevordering met terugwerkende kracht uitvoeren (in het bijzonder wat verloning betreft).

 • Voor alle personeelsleden die in een remediëringstraject zitten ten gevolge van een negatieve evaluatie zal dit remediëringstraject tijdelijk worden opgeschort voor de duur van de coronacrisis. De termijn van dit remediëringstraject (waarna een nieuwe evaluatie plaatsvindt) loopt voorlopig dus niet verder maar zal pas opnieuw aanvangen na afloop van de huidige crisisperiode.
 • Voor WP-leden met een tijdelijke tewerkstelling (i.e. WP1, WP2 en bepaalde duur in WP3) wiens tewerkstelling zou eindigen in de loop van de huidige crisisperiode, en voor wie reglementair geen bijkomende verlenging zou kunnen worden gegeven, wordt de mogelijkheid voorzien om alsnog een dergelijke bijkomende verlenging toe te kennen. Deze verlenging zal meteen aansluiten bij de aflopende huidige tewerkstelling. De totale maximale periode van tewerkstelling in het overeenkomstige WP-statuut dient wel te blijven voldoen aan de reglementaire bepalingen (= totaal max. 2j uitzonderlijke verlenging voor WP1, totaal max. 6j in WP2, en totaal max. 2j bepaalde duur in WP3). Merk op: het gaat hier niet om een automatisch recht op verlenging, maar om een mogelijkheid voor de budgethouder om een dergelijke verlenging aan te vragen voor die situaties waar de voorziene activiteiten niet in de oorspronkelijk geplande termijn konden worden afgerond omwille van de coronacrisis.
 • De regels rond 1-op-1 vervanging van afwezige ATP-leden worden naar aanleiding van de noden ten gevolge van de coronacrisis tijdelijk aangepast wat betreft minimumtermijn en vervangingspercentage.
 • Wanneer voor een ATP-lid halverwege de stage- of evaluatieperiode een tussentijdse evaluatie dient te worden gegeven, dan heeft de leidinggevende uitzonderlijk de mogelijkheid om de score "onbepaald" toe te kennen. Dit is geen automatisme maar gebeurt enkel wanneer de prestaties in de functie effectief niet konden worden beoordeeld omwille van de coronamaatregelen. Ook is dit op geen enkele manier een voorafname op de uiteindelijke beoordeling van de stage of proefperiode na zes maanden.
 • De deadline voor functioneringsgesprekken voor het ATP wordt dit jaar uitzonderlijk opgeschoven van 30 juni naar 30 september.
 • In het kader van een procedure voor onderzoek naar inbreuken op de wetenschappelijke integriteit (door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit) kan de secretaris van de CWI aan de rector uitstel vragen voor het opmaken van het definitief opvolgingsrapport, indien dit redelijkerwijze nodig is in het kader van de uitzonderlijke coronamaatregelen.

Deze onderhandelde uitzonderingsmaatregelen dienen nu nog finaal te worden goedgekeurd door het bestuur.

Is een van bovenstaande bepalingen op jou van toepassing en heb je verdere vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be