ACOD UGent roept universiteitsbestuur op om advies van eigen Commissie Mensenrechtenbeleid te volgen en banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël te verbreken

Submitted by ACOD UGent on di, 05/07/2024 - 20:35

(Read this article in English)

Gisteren startte aan onze universiteit een bezettingsactie door studenten en personeelsleden. Deze bezetting vindt plaats in solidariteit met het Palestijnse volk dat lijdt onder de brutale aanvallen en mensenrechtenschendingen van het Israëlische leger tijdens hun offensief in Gaza. De actievoerders vragen dat de Universiteit Gent de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzet, en ook transparantie biedt over de lopende samenwerkingsverbanden. 

Blijkens de talrijke berichten in de media, en de open brief die het voorbije weekend werd gepubliceerd, heeft de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek (CMDUO) van de Universiteit Gent “na een grondige evaluatie m.b.t. de positie van onze universiteit” een advies geformuleerd “om gezien de huidige context van onweerlegbare oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen geen bilaterale samenwerkingen meer af te sluiten met alle Israëlische universiteiten”. 

Dergelijk advies is niet verrassend, gezien de veelheid aan berichten, rapporten en publicaties (*) over de nauwe banden tussen de Israëlische universiteiten en de Israëlische overheid en het Israëlische leger (IDF), dat betrokken is bij massale schendingen van de mensenrechten. 

Zo blijkt dat alle Israëlische universiteiten op de een of andere manier samenwerken met het IDF, enerzijds door de ontwikkeling van technologieën en het ter beschikking stellen van materialen (bvb. AI-technologie, telegeleide technologie voor onbemande robots en explosieven etc…), maar anderzijds ook doordat de faculteiten rechtsgeleerdheid van deze universiteiten actieve ondersteuning bieden aan het IDF om te vermijden dat Israëlische soldaten voor nationale en internationale rechtbanken zouden worden gedaagd of veroordeeld worden voor hun schendingen van de mensenrechten. 

Die nauwe verwevenheid met en actieve ondersteuning van het IDF door alle universiteiten, gekoppeld aan de dramatische situatie die veroorzaakt werd door het Israëlische offensief in Gaza, is dan ook zeker een ernstig argument dat de CMDUO zou kunnen hebben aangezet tot het formuleren van haaradvies. ACOD UGent schaart zich ten volle achter dit voorstel zoals hierboven omschreven, en betreurt dat de Raad van Bestuur dit niet heeft gevolgd. 

ACOD UGent stelt zich ernstige vragen bij deze conclusie van de Raad van Bestuur om het advies van de commissie naast zich neer te leggen. Hierover blinkt de universiteit ook uit in stilzwijgen. Er wordt geen enkele toelichting gegeven over het standpunt en de argumenten van de commissie,  noch over hoe de Raad deze dan wel weerlegt om tot deze afwijkende beslissing te gekomen. Is er in de Raad een inhoudelijk debat gevoerd gebaseerd op basis van een goed voorbereidend agendastuk, en op basis van volledige en transparant verschafte informatie over het onderzoek en de argumenten van de commissie? En waarom wordt deze informatie niet openlijk gedeeld met de UGent-gemeenschap? 

Het is ook eigenaardig dat de rector – in zijn mailcommunicatie van maandag 6 mei over de toepassing van het UGent-mensenrechtenbeleid op samenwerking met Israëlische partners, evenals in zijn reactie op het UGent portaal  – niet vermeldt dat de commissie een andere mening was toegedaan. 

Als ACOD UGent vinden wij dat ook onze universiteit haar verantwoordelijkheid moet opnemen ten aanzien van het drama dat zich voltrekt in Gaza. Daarom herhalen wij onze oproep tot solidariteit met het Palestijnse volk, en roepen we het universiteitsbestuur op om haar beslissing te herzien, en wel degelijk het advies van de CMDUO te volgen. 

Hoewel wij er van overtuigd zijn dat de toetsing door de CMDUO ervoor zorgt dat de UGent niet zal betrokken zijn bij projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan schendingen van de mensenrechten in Israël of de Palestijnse gebieden, menen ook wij, blijkbaar net als de commissie, dat de UGent verder zou moeten gaan, en dat zij de banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël moet verbreken.

 

(*) Zie o.a. volgende bronnen: