Syndicale premie 2003 en 2004

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/07/2005 - 14:25

Dit jaar zal je twee formulieren ontvangen voor de syndicale premie van de jaren 2003 en 2004, mede dankzij de actie van 2 februari. Het is belangrijk dat je beide formulieren zo vlug mogelijk terugstuurt naar de ACOD, Peter De Keyzer, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Vanaf volgend jaar wordt de syndicale premie jaarlijks uitbetaald.
Voor een voltijdse werknemer bedroeg de vakbondsbijdrage in 2003-2004 per jaar ongeveer 140€. De syndacale premie voor 2003 is 78€. De echte prijs om lid te zijn van de ACOD is dus voor 2003 iets meer dan 5€ per maand, geen geld voor de service en de voordelen waarvan je als werknemer kan genieten door gesyndiceerd te zijn.