Betoging Bolkestein

Submitted by ACOD UGent on di, 05/25/2004 - 14:25

Op 13 januari 2004 heeft de ultraliberale Europese commissaris Frits Bolkestein een voorstel van richtlijn inzake de diensten in de interne markt voorgelegd. Alleen al de titel van dit voorstel wijst op een doorgedreven liberalisering en deregulering van alle dienstenactiviteiten in Europa. De richtlijn is onder andere van toepassing op de openbare diensten. Zo zullen ook gezondheid, onderwijs, cultuur, audiovisuele media, de diensten van de plaatselijke overheden,… als pure koopwaar beschouwd worden die volledig afhankelijk zijn van de marktwetten, zonder dat rekening gehouden wordt met hun specifieke karakter en hun sociale doelstelling. Het is onaanvaardbaar dat zulke uiteenlopende diensten als architectenbureaus en een ziekenhuizen op dezelfde manier behandeld worden. Vervoer wordt geregeld per trein, mail voor meer info.

5 juni om 14 uur
Brussel (noordstation)

Uitleg over de richtlijn Bolkestein op de ABVV site