800 fakkels voor de vrede

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/22/2003 - 14:25
affiche actie fakkels voor vrede

Het actiecomité "800 fakkels voor de vrede" roept alle democratische krachten op voor een fakkeltocht die doorgaat op vrijdag 24 januari 2003 om 18.30u.

Met deze fakkeltocht wil het platform zowel aan de Belgische regering als aan de Amerikaanse militairen aanwezig op het grondgebied van Sint-Niklaasen Beveren hun grote bezorgdheid uiten inzake de op til zijnde oorlog tegen Irak.

De organisatoren van het platform zijn geschokt door de wijze waarop de Verenigde Staten, zonder te wachten op de resultaten van de VN wapeninspecteurs, blijkbaar reeds maanden lang bezig zijn een militaire confrontatie in de Golf voor te bereiden.
Het platform oordeelt dat een oorlog nu op generlei wijze te verantwoorden is. Het platform vreest dat de oorlog voor de hele wereld en zeker voor de Irakeese bevolking bijzonder tragische gevolgen zal hebben.

Naast het onvermijdelijke massale bloedvergieten zal ook de wereldeconomie sterk worden aangetast, waarvan in het bijzonder de minstbegoeden het slachtoffer zullen worden.

Het platform "800 fakkels voor de vrede" wil een oproep doen van uit al deze bekommernissen om in het kader van de Verenigde Naties te proberen tot een vreedzame oplossing te komen die toelaat de gevolgen van de Amerikaanse oorlogszucht in te dijken.