Actiedag UGent Fight for €14 op maandag 9 maart 2020

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/10/2020 - 17:40

Op maandag 9 maart 2020 organiseert ACOD UGent een actiedag in het kader van onze lopende UGent Fight for €14-campagne (UGent FF14) voor een degelijk minimumloon aan UGent.

Deze actiedag sluit naadloos aan bij de traditionele sensibiliseringsactie voor vrouwenrechten die reeds een aantal jaren wordt georganiseerd aan UGent (met steun van ACOD) naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Vaak zijn vrouwen immers heel sterk vertegenwoordigd in de personeelsgroepen met lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden. Deze sensibiliseringsactie zal dit jaar dan ook in het teken staan van een aantal centrale eisen uit de UGent FF14-campagne.

De eisen van de UGent FF14-campagne zijn terug te vinden op deze pagina

Specifiek voor de actiedag op 9 maart wordt er gefocust op volgende drie punten:

  • Voor alle UGent-personeelsleden en voor de personeelsleden van de onderaannemers de invoering van een minimumloon van €14 bruto per uur
  • De maximale statutarisering van contractuele personeelsleden, in het bijzonder van de personeelsleden van de resto’s, cafetaria’s, en kinderopvang aan UGent
  • De insourcing van de schoonmaak aan UGent, waarbij de personeelsleden die thans via onderaanneming voor UGent werken opnieuw als eigen (statutaire) personeelsleden worden aangeworven

Aansluitend bij de eis tot insourcing van de schoonmaak brengen we op 9 maart ook de huidige werkomstandigheden onder de aandacht van de collega's die momenteel via onderaanneming deze taken uitvoeren.

De afgevaardigden van ACOD en ABVV zijn de voorbije weken in gesprek gegaan met de collega’s die instaan voor de schoonmaak op de verschillende sites van UGent. Bij deze rondgang hoorden wij de meest onthutsende zaken waarmee zij dagdagelijks worden geconfronteerd. Op basis daarvan konden wij vaststellen dat hun werkomstandigheden aanzienlijk slechter zijn dan deze van het eigen UGent-personeel. ACOD UGent eist dat UGent haar verantwoordelijkheid opneemt voor deze collega's die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om onze werk- en leslokalen proper te houden. Wij gaan eerstdaags in overleg met het universiteitsbestuur om de vastgestelde problemen aan te pakken.
De enige echte structurele oplossing is en blijft echter dat de schoonmaak terug in eigen beheer wordt genomen door UGent zodat voor alle betrokkenen hetzelfde statuut en dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor andere UGent-personeelsleden.

ACOD UGent roept alvast alle UGent-personeelsleden en alle collega's van de schoonmaak op om naar het centrale actiemoment te komen dat op maandag 9 maart 2020 over de middag zal doorgaan aan het rectoraat.

ACOD en ABVV zullen voor deze dag ook een stakingsaanzegging indienen voor zowel het UGent-personeel als de collega's van de schoonmaak aan UGent zodat iedereen sowieso de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de actie.

Meer details over de actie volgen binnenkort, samen met de start van onze communicatiecampagne om van deze actiedag een succes te maken!