Kom jij ook naar de actie op maandagmiddag 9 maart 2020 aan het rectoraat om onze collega's van de resto's, de kinderopvang en de schoonmaak te steunen?

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/06/2020 - 06:57

Nu maandag 9 maart 2020 gaat de UGent Vrouwenstaking door. Omdat de Vrouwenstaking dit jaar draait rond de drie eisen die wij als ACOD naar voren hebben gebracht tijdens onze Fight For 14€-campagne, heeft ACOD voor die dag een stakingsaanzegging ingediend, en ook bij onderaannemer ISS (schoonmaak) wordt die dag gestaakt. Ter herinnering, de drie eisen van de staking zijn:

  • Voor alle UGent-personeelsleden en voor de personeelsleden van de onderaannemers de invoering van een minimumloon van €14 bruto per uur
  • De maximale statutarisering van contractuele personeelsleden, in het bijzonder van de personeelsleden van de resto’s, cafetaria’s, en kinderopvang aan UGent
  • De insourcing van de schoonmaak aan UGent, waarbij de personeelsleden die thans via onderaanneming voor UGent werken opnieuw als eigen (statutaire) personeelsleden worden aangeworven

We roepen onze leden op om tussen 12u en 14u deel te nemen aan de actie aan het rectoraat. We zullen die dag in het bijzonder de collega’s van de schoonmaak, de resto’s en de kinderdagverblijven in de bloemetjes zetten, maar vragen ook steun van andere collega’s voor hun terechte eisen naar betere werkomstandigheden. Volg het laatste nieuws over de actie op https://www.facebook.com/events/527330224606760/

Hieronder antwoorden wij kort op enkele vragen die we recent kregen:

  • Ik wil meestaken op 9 maart, wat moet ik daarvoor doen?
  • Wat is de voorlopige reactie van het bestuur op de staking en het eisenpakket?
  • Kan de UGent zelf beslissen over statutarisering, invoeren van een minimumloon van 14€/uur en de insourcing van de schoonmaak?

Ik wil meestaken op 9 maart, wat moet ik daarvoor doen?

De stakingsaanzegging die ACOD UGent en de Algemene Centrale ISS voor 9 maart indienden geldt voor alle personeelsleden aan de UGent, én voor de personeelsleden tewerkgesteld bij de onderaannemer ISS. Of je nu ATP-lid bent, ZAP, AAP, bursaal of nog een ander statuut: je kan meestaken. Je moet daarvoor ook geen lid zijn bij ACOD, ook als je lid bent bij een andere vakbond, of als je niet bij een vakbond aangesloten bent, ben je gedekt door de stakingsaanzegging.

De UGent kan wel beslissen om voor die dag geen loon uit te betalen, als lid van ACOD krijg je dan een stakersvergoeding, en ook ACV liet intussen weten dat ook zij een stakersvergoeding zullen uitbetalen aan hun leden.

Staken betekent dat je die dag niet naar het werk komt. Je moet dit niet op voorhand laten weten aan je leidinggevende, je kan zelfs de dag zelf nog beslissen. Uiteraard kan je altijd praktische afspraken maken met collega’s indien nodig. ACOD UGent roept iedereen die staakt op om tussen 12u en 14u naar de actie aan het rectoraat te komen.

Wat is de voorlopige reactie van het bestuur op de staking en het eisenpakket?

Voorlopig wil het bestuur niet onderhandelen over de eisen die wij naar voren brengen op 9 maart. Er is informeel overleg geweest waar wij de problemen die er zijn hebben naar voren gebracht, en hoewel sommigen in het bestuur aangeven gehoor te hebben om onze vragen minstens te onderzoeken, wil men hierover geen enkel engagement nemen.

Het enige concrete wat uit dit overleg kwam was de vraag vanuit het bestuur om de staking van 9 maart niet te laten doorgaan. Wij hebben daarop het bestuur gevraagd om hun intenties op papier te zetten, zodat wij dit kunnen voorleggen aan de betrokken personeelsleden, die dan kunnen beslissen over de acties op 9 maart en daarna.

Op dit moment is het bestuur niet bereid om dat te doen, wij gaan dus door met de staking van 9 maart, en zullen ons daarna bezinnen over verdere acties. De bewering die het ACV deed in een recente communicatie naar al het personeel, dat er overleg lopende zou zijn over de eisen van de staking, is dus compleet onjuist.

Kan de UGent zelf beslissen over statutarisering, invoeren van een minimumloon van 14€/uur en de insourcing van de schoonmaak?

Het ACV gaf in haar communicatie ook aan te twijfelen of de eisen van de staking van 9 maart wel kunnen uitgevoerd worden binnen de UGent. Wij bevestigen formeel dat de UGent zelf bevoegd is om in te gaan op alle drie de eisen, en publiceerden hierover reeds in december een diepgaander stuk.

Daarin staat ook een overzicht van het aantal personeelsleden dat onder de 14€/uur werkt aan de UGent, en een mogelijke piste waarmee we alles zouden kunnen financieren. Uit die piste blijkt duidelijk dat de middelen die we kunnen besparen door te statutariseren ruimschoots genoeg zijn om alle vragen in te willigen. De berekening die we maakten betreft immers alleen nog maar de Directie Studentenvoorzieningen: ook op andere plekken aan de universiteit kan nog sterk bespaard worden door in te zetten op statutarisering. Hoe dit alles concreet moet gebeuren zal moeten blijken uit onderhandelingen.

Als ACOD herhalen we nogmaals dat we bereid zijn om in overleg te gaan met het bestuur om de drie vragen die we stelden concreet op te lossen, zowel via informeel overleg als in formele onderhandelingen. We denken echter dat een succesvolle staking op 9 maart noodzakelijk is om het bestuur te bewegen om die onderhandelingen op te starten.

Indien jullie nog met vragen zouden zitten over het eisenpakket of over de staking op 9 maart, laat gerust iets weten via acod@ugent.be