Insourcing schoonmaak: geef de collega’s die onze gebouwen schoonmaken een volwaardige UGent-tewerkstelling

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/02/2020 - 16:17

Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing. Om deze eis kracht bij te zetten, roepen wij op om deel te nemen aan een solidariteitsactie aan deze Raad van Bestuur, en lanceren we een campagne voor de insourcing van de schoonmaak.

Onze collega's die dagelijks zorgen voor de schoonmaak aan UGent verdienen betere loon en werkomstandigheden

Onze UGent-lokalen worden elke dag proper gemaakt door een kleine 200 collega’s die via poetsbedrijf ISS aan de UGent worden tewerkgesteld. De lonen en werkomstandigheden die zij hebben zijn fundamenteel slechter dan deze van mensen in gelijkwaardige functies met een UGent-tewerkstelling: deze collega’s verdienen gemiddeld over hun loopbaan een pak minder, ze hebben een veel slechtere regeling rond vakantie en ziekte, geen hospitalisatieverzekering en hebben een barslecht pensioen. Ze hebben loon- en arbeidsvoorwaarden die het hen moeilijk maken een degelijke levensstandaard te onderhouden.

Bovendien hebben we na veelvuldige gesprekken met deze collega’s de voorbije maanden kunnen vaststellen dat de manier waarop ISS omgaat met deze mensen getuigt van weinig respect: bepaalde verantwoordelijken die respectloos zijn in de omgang met hun medewerkers, extra schoonmaaktaken die de UGent vraagt én waar zij extra voor betaalt maar waarvoor geen extra personeel wordt voorzien, en die mensen bovenop hun takenpakket er moeten bijnemen, het systematisch niet voorzien in vervanging bij ziekte, verlof of andere afwezigheid, en een steeds meer stijgende werkdruk: dat is de manier waarop de schoonmaak aan de UGent vandaag gebeurt.

Samen gaan we voor de insourcing van de schoonmaak aan UGent

U heeft ongetwijfeld gehoord dat deze situatie de voorbije maanden aanleiding gaf tot heel wat protest en actie. Wijzelf organiseerden via onze campagne Fight for 14€ een petitie voor betere loon- en arbeidsomstandigheden, ook voor de collega’s die via onderaanneming werkten. Tijdens de UGent Vrouwenstaking van 9 maart 2020 werd gepleit voor de insourcing van de collega’s in de schoonmaak: geef deze mensen een volwaardige UGent-tewerkstelling, zodat ook zij kunnen genieten van degelijke arbeidsvoorwaarden. Als gevolg van deze campagnes werd onderzocht onder welke voorwaarden zo’n insourcing mogelijk is. Op 11 september 2020 zal de Raad van Bestuur van de UGent de resultaten van dit onderzoek bespreken, en beslissen over een eventuele insourcing.

Voor ACOD bestaat er geen enkele twijfel: deze insourcing moet er komen. Naar aanleiding van de gesprekken die wij de voorbije maanden voerden met de collega’s van de schoonmaak maakten wij een overzicht van de belangrijkste problemen. Dit overzicht werd overgemaakt aan het management van de UGent, die ook ISS hierover bevroeg. Naar aanleiding daarvan is ISS begonnen met een intimidatiecampagne naar hun personeel op de UGent: sommigen kregen zelfs een schriftelijke waarschuwing omdat ze met ons gesproken hadden over de slechte werkomstandigheden. Dit is niet het gedrag van een bedrijf dat inziet dat de werkomstandigheden moeten wijzigen, en het toont aan dat ISS niet van plan is fundamentele verbeteringen aan te brengen. Wij hebben er dan ook weinig vertrouwen in dat de werkcondities in de schoonmaak zullen verbeteren zolang deze diensten uitbesteed blijven, zelfs als de UGent hierop strenger zou controleren. Bovendien blijft het feit dat die loon- en arbeidsomstandigheden in de schoonmaak sowieso slechter zijn dan wat de UGent biedt, zelfs wanneer ISS correcter zou omgaan met haar medewerkers.

Wij vragen de leden van de Raad van Bestuur om hier te kiezen voor de belangen van die honderden collega’s die er elke dag voor zorgen dat wij kunnen werken in propere lokalen. De Coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt hoe ontzettend belangrijk het werk van deze collega’s is. Jammer genoeg hebben de extra inspanningen die zij gedaan hebben niet geleid tot een herwaardering van hun werk, integendeel: de ISS-poetscollega’s zijn de enige UGent’ers die tijdens de Coronacrisis meerdere weken op technische werkloosheid werden geplaatst, met serieus loonverlies als gevolg. Wij denken dat het beter kan.

Gelukkig staan we hierin niet alleen. De petitie “UGent Fight for 14€” die we vorig jaar lanceerden rond betere werkomstandigheden voor de UGent-collega’s én de collega’s in onderaanneming met de slechtste loon- en arbeidsvoorwaarden behaalde ruim 4.000 handtekeningen van personeelsleden en studenten aan de UGent. Veel UGent’ers beschouwen de mensen van ISS als hun collega’s. Ook het Vrouwenstakingscomité aan de UGent vraagt de insourcing, en lanceerde onlangs een campagne met bekende en minder bekende UGent’ers die via een foto hun steun voor de insourcing uitspreken: neem een kijkje op hun facebookpagina http://www.facebook.com/womensstrikeugent/. Je kan ook zelf een foto insturen, samen met jouw redenen om deze collega’s te insourcen.

Kom mee op voor de collega's van de schoonmaak

We hopen dat de Raad van Bestuur van de UGent op 11 september 2020 de juiste beslissing neemt, en deze collega’s het perspectief geeft op een volwaardige UGent-tewerkstelling. Om die eis kracht bij te zetten, organiseren we op die dag ook een actie aan de Raad van Bestuur. Deze actie zal volledig “corona-proof” verlopen, met mondmaskers en met respect voor de vereiste fysieke afstand tussen de deelnemers.

Wie graag wil meedoen om solidariteit te tonen met hun collega’s van de schoonmaak, vragen we om een mailtje te sturen naar acod@ugent.be, we maken dan samen verdere afspraken.

Let op: omdat we in deze tijden op een veilige manier willen actievoeren, zullen we het aantal deelnemers moeten beperken om te voldoen aan alle coronamaatregelen. U bent zeker welkom, maar we vragen ook om niet naar de actie te komen zonder zich op voorhand aan te melden.

Ook na de raad van bestuur van 11 september 2020 gaat de campagne verder indien nodig

Indien de Raad van bestuur van 11 september (nog) niet zou beslissen om de collega’s van de schoonmaak in te sourcen, lanceren we vanaf oktober een initiatief in de faculteiten. We zullen faculteit per faculteit een sensibiliseringscampagne voeren om aan te tonen dat er een groot draagvlak bestaat voor insourcing van de schoonmaak. We willen op deze manier de faculteitsraden er één voor één van overtuigen om openlijk hun steun uit te spreken voor deze insourcing.

We houden jullie zeker op de hoogte van deze campagne, maar diegenen die alvast willen meedoen kunnen iets laten weten per kerende mail.

Wij zijn er van overtuigd dat deze mensen betere omstandigheden verdienen dan vandaag. Zij zorgen elke dag voor de UGent, het wordt tijd dat de UGent ook voor hen zorgt.