De ACOD-verlofkalender 2021 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/23/2020 - 08:52

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Allemaal samen hopen we dat we coronajaar 2020 snel achter ons kunnen laten, en dat we in de loop van het nieuwe jaar 2021 opnieuw een meer normaal leven kunnen beginnen leiden, zowel op het werk als in ons privéleven, en ook met ontspannende en deugddoende vakantiemomenten.

Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2021 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link onderaan dit bericht.

Op deze overzichtelijke kalender zijn alle vastgelegde vakantiedagen, feestdagen en andere vrije dagen aangeduid. Alle personeelsleden (ATP, AAP, ZAP, en bursalen, ook van FWO, IWT, …) hebben recht op verlof volgens de regeling zoals ze hieronder beschreven is. Voor personeelsleden in het integratiekader, blijft de daar geldende specifieke vakantieregeling van toepassing (zie artikel 33 tot en met 38 van het integratiekaderreglement).

Vanaf 2021 wordt de reglementaire feestdag 15 november geschrapt en vervangen door een extra gewoon op te nemen vakantiedag

Vanaf 2021 zal 15 november (Koningsdag) geen reglementaire feestdag meer zijn aan UGent. Na onderhandelingen met de vakorganisaties werd besloten om deze feestdag, die slechts bij een beperkt aantal openbare instanties bestaat, te schrappen en deze te vervangen door een extra vakantiedag die op dezelfde wijze kan worden opgenomen als de andere vakantiedagen.

Concreet zal een voltijds personeelslid vanaf 2021 per jaar dus niet meer 35 vakantiedagen + de brugdagen toegekend krijgen, maar 36 vakantiedagen + de brugdagen.

Wie het volledige jaar 2021 voltijds werkt, heeft recht op 38 vakantiedagen (36 dagen plus 2 extra dagen ter compensatie van de brugdagen). Als je deeltijds werkt of je werkt slechts gedurende een deel van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen pro rata verminderd. Het aantal dagen waar je recht op hebt, hangt niet af van je tewerkstelling in 2020. Zodra je aan de UGent begint te werken, heb je recht op vakantiedagen in verhouding tot het aantal dagen dat je gedurende dat jaar normaal aan de UGent tewerkgesteld zal zijn.

In 2021 zijn de volgende 5 dagen vast opgelegd:

  • Vrijdag 14 mei 2021 (vrijdag na Hemelvaart)
  • Maandag 19 juli tot dinsdag 20 juli 2021 (Gentse Feesten)
  • Donderdag 22 juli tot vrijdag 23 juli 2021 (Gentse Feesten)

Op deze dagen is de UGent gesloten. Je bent verplicht om een vakantiedag te nemen. Deze dagen gaan af van de vakantiedagen waar je recht op hebt.

Daarnaast valt de traditionele halve dag dienstvrijstelling na Nieuwjaar in 2021 op maandag 4 januari.

Tot slot herinneren we je ook graag aan de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis.

Heb je vragen bij de vakantieregeling, aarzel dan niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be