Tijdelijke aanpassing vakantieregeling wegens coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 07/14/2020 - 11:57

(Update: deze regeling werd in 2021 verlengd. Lees meer hierover via deze link.)

Op vrijdag 10 juli 2020 keurde het bestuurscollege een tijdelijke wijziging goed aan de vakantieregeling voor het UGent-personeel, nadat hierover in de syndicale onderhandelingen een unaniem akkoord was bereikt met de vakorganisaties. Deze tijdelijke aanpassing is nodig om de gevolgen op te vangen die de coronacrisis heeft gehad voor de opname van het vakantieverlof in 2020. Concreet wordt het aantal niet opgenomen vakantiedagen dat kan worden overgenomen naar het volgende jaar tijdelijk verhoogd, en worden naast de jaarlijks vastgelegde brugdagen en de week van de Gentse Feesten nog een aantal verlofdagen bijkomend vastgelegd voor 2020. Normaal kan men op het einde van het jaar maximum 10 niet opgenomen vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar. Eventuele bijkomende niet opgenomen vakantiedagen kunnen normaal niet worden overgedragen, en gaan sowieso verloren. Tijdens de coronacrisis hebben de meeste personeelsleden gezien de omstandigheden begrijpelijkerwijze weinig tot geen vakantiedagen opgenomen. Om te vermijden dat hierdoor veel personeelsleden heel wat verlofdagen zouden dienen op te nemen in het najaar, met mogelijks problemen voor de werkorganisatie tot gevolg, werd overeengekomen dat:

  • van 2020 naar 2021 uitzonderlijk 20 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • en van 2021 naar 2022 uitzonderlijk 15 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen

Op deze manier kan iedereen de verlofdagen die door de coronacrisis niet konden worden genomen over dit en de twee volgende jaren heen gespreid opnemen, en hoeft men deze niet verplicht ineens dit najaar op te nemen om te vermijden dat deze verloren zouden gaan. Vanaf de overgang van 2022 naar 2023 is dan opnieuw de normale regeling van maximum 10 overdraagbare vakantiedagen van toepassing. Daarnaast worden, enkel voor 2020, bijkomend een aantal vakantiedagen vastgelegd:

  • voor alle personeelsleden wordt donderdag 24 december 2020 een vastgelegde verlofdag
  • voor de collega's van de afdeling Maaltijdvoorzieningen (die door hun specifieke werkomstandigheden in dienstvrijstelling werden geplaatst tijdens de crisisperiode) worden de volgende periodes ingevuld met vastgelegde vakantiedagen:
    • de week na de Gentse Feesten (27 tot 31 juli 2020)
    • en de eerste week van het eindejaarsverlof (21 tot 24 december 2020)

Deze vastgelegde vakantiedagen komen in mindering van het aantal vakantiedagen dat vrij kan worden gekozen, net zoals dit gebeurt met bvb de jaarlijks vastgelegde vakantiedagen tijdens de week van de Gentse Feesten. Heb je vragen hierover? Aarzel dan niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be