Beleidsplannen faculteiten en directies bieden geen antwoord op de stijgende werkdruk: ACOD geeft geen akkoord

Submitted by ACOD UGent on za, 10/23/2021 - 17:08

Donderdagochtend 21 oktober 2021 werd in het Personeelsonderhandelingscomité (POC) sociaal overleg gepleegd over de beleidsplannen van faculteiten en directies. ACOD besloot om niet akkoord te gaan met deze beleidsplannen, en ze allemaal af te keuren. Ook de twee andere vakbonden ACV en VSOA volgden ons daarin. Er is dus voor de eerste keer een algemeen protocol van niet-akkoord door de drie vakbonden.

Faculteiten en directies maken elk jaar een personeelsbeleidsplan op, waarin ze aangeven hoeveel personeelsleden er nodig zijn om de taken uit te voeren die van hen verwacht worden, tot welke personeelscategorie dat personeel moet behoren en welk functieprofiel ze moeten krijgen. Over deze personeelsplannen is er sociaal overleg tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur.

Dit jaar is het echter stuitend om te zien dat geen enkel beleidsplan, van geen enkele faculteit of directie, een antwoord lijkt te bieden op de reële personeelsnoden die er zijn. In heel wat van deze beleidsplannen wordt dit zelfs expliciet erkend: op meerdere plaatsen vinden we terug dat er sterke personeelsnoden blijven, en dat het voorziene personeel onvoldoende is om alle taken naar behoren uit te voeren. Veel plannen voorspellen dan ook een stijgende werkdruk. Bovendien wordt er in heel wat beleidsplannen de keuze gemaakt om in te zetten op tijdelijke en precaire statuten zoals praktijkassistenten, eerder dan in te zetten op de nodige gewone en correcte posities voor assistenten, professoren en ATP. Om dit te argumenteren wordt telkens verwezen naar de geruchten rond mogelijke besparingen, terwijl er vandaag geen enkel besparingsplan tegenover faculteiten en directies voorligt. Op die manier wordt de retoriek rond besparingen een “self-fulfilling prophecy”.

We kunnen dus niet anders dan concluderen dat al deze beleidsplannen pure fictie zijn. Iedereen weet dat met deze plannen geen oplossing zal geboden worden aan de stijgende werkdruk die er bij alle personeelscategorieën is. Iedereen weet dat er niet voldoende personeel zal zijn om alle onderwijstaken op te nemen, en om daarnaast ook nog eens aan kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen. Iedereen weet dat de administratieve en technische ondersteuning die voorzien wordt onvoldoende is om onderzoekers en lesgevers voldoende te ontlasten van taken die eigenlijk niet bij hen moeten liggen. De beleidsplannen erkennen deze problemen, maar lossen ze niet op. Opnieuw zal de oplossing er in bestaan dat de werkdruk nog verder wordt opgedreven, en dat er nog meer zal ingezet worden op flexibele en precaire contracten.

Wij menen als vakorganisatie dat het dan ook tijd is om een halt toe te roepen aan deze manier van werken. Wij willen beleidsplannen zien die écht beantwoorden aan de noden die er zijn in faculteiten en directies. Dat er wordt ingezet op kwalitatieve en zekere statuten. We vragen bovendien dat er een einde komt aan de speculaties en geruchten over “besparingen”. De vakbonden vragen al meer dan een jaar om een overleg waarin het management komt uitleggen waarop deze besparingsretoriek gebaseerd is: tot nog toe kregen we geen antwoord. Uiteraard weten ook wij als vakbonden dat de overheid voortdurend bespaart op hoger onderwijs, maar basis van de gegevens waarover wij beschikken moeten deze besparingen niet noodzakelijkerwijs leiden tot een asociaal besparingsbeleid tegenover het personeel van de UGent. We verduidelijkten ons standpunt hierover al in een eerdere communicatie.

De komende maanden zullen de vakbonden rondgaan in faculteiten en directies om met het personeel van de UGent te spreken over de concrete situatie op de werkvloer: welke tekorten zijn er, welke problemen ervaren jullie, hoe zit het met afwezigheden en vervangingen, hoe wordt de werkdruk ervaren. We zullen die ervaringen bundelen, en voorleggen aan het bestuur. We verwachten dan ook dat toekomstige beleidsplannen een concreet antwoord zullen bieden op deze problemen.