De ACOD-verlofkalender 2022 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 19:26

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2022 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd.

Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link onderaan dit bericht.

Op deze overzichtelijke kalender zijn alle vastgelegde vakantiedagen, feestdagen en andere vrije dagen aangeduid. Alle personeelsleden (ATP, AAP, ZAP, en bursalen, ook van FWO, IWT, …) hebben recht op verlof volgens de regeling zoals ze hieronder beschreven is. Voor personeelsleden in het integratiekader, blijft de daar geldende specifieke vakantieregeling van toepassing (zie artikel 33 tot en met 38 van het integratiekaderreglement).

Wie het volledige jaar 2022 voltijds werkt, heeft recht op 39 vakantiedagen (36 dagen plus 3 extra dagen ter compensatie van de brugdagen). Als je deeltijds werkt of je werkt slechts gedurende een deel van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen pro rata verminderd. Het aantal dagen waar je recht op hebt, hangt niet af van je tewerkstelling in 2021. Zodra je aan de UGent begint te werken, heb je recht op vakantiedagen in verhouding tot het aantal dagen dat je gedurende dat jaar normaal aan de UGent tewerkgesteld zal zijn.

In 2022 zijn de volgende 5 dagen vast opgelegd:

  • Vrijdag 27 mei 2022 (vrijdag na Hemelvaart)
  • Maandag 18 juli tot woensdag 20 juli 2022 (Gentse Feesten)
  • Vrijdag 22 juli 2022 (Gentse Feesten)

Op deze dagen is de UGent gesloten. Je bent verplicht om een vakantiedag te nemen. Deze dagen gaan af van de vakantiedagen waar je recht op hebt.

Daarnaast valt de traditionele halve dag dienstvrijstelling na Nieuwjaar in 2022 op maandag 3 januari.

Merk op: de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis die vorig jaar werd ingevoerd, wordt verlengd. Dit betekent dat:

  • van 2021 naar 2022 uitzonderlijk 20 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • van 2022 naar 2023 uitzonderlijk 15 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • vanaf eind 2023 opnieuw het normale maximum van 10 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar

Heb je vragen bij de vakantieregeling, aarzel dan niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be