ACOD start campagne rond rechten van doctoraatsbursalen

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2016 - 11:01

Bij de start van het nieuwe jaar lanceert ACOD een campagne rond de positie en rechten van bursalen. De doelstelling is om op termijn te komen tot een decretaal vastgelegde rechtspositie: een wettelijk statuut voor bursalen, waarin de rechten en plichten van deze steeds groter wordende groep onderzoekers vastgelegd worden.

Het bursaalstatuut bestaat intussen meer dan 20 jaar, maar nog steeds is er wettelijk gezien zeer weinig geregeld. Bursalen worden geconfronteerd met talloze discriminaties tegenover onderzoekers in andere statuten, hun rechtspositie is onbestaande, en vaak zijn ze sterk afhankelijk van hun promotor. Zolang alles goed gaat is er geen probleem, maar eens dat een meningsverschil of conflict opduikt, is de bursaal hier meestal het slachtoffer van.

Daarom wil ACOD dat er werk wordt gemaakt van een decreet dat de rechten en plichten van bursalen vastlegt. Dit decreet moet uitgaan van de bescherming van de belangen van de bursaal, die vaak een zwakke positie heeft aan een onderzoeksinstelling. Rechten moeten zoveel mogelijk gelijk lopen met de rechten die een onderzoeker die met een arbeidscontract is tewerkgesteld ook heeft. De komende maanden kan je tal van initiatieven verwachten om deze campagne bekend te maken, zo volgt er een petitie, en zal een brede informatiecampagne op poten worden gezet. Meer informatie vind je hieronder in de bijlage bij dit artikel.