ACOD UGent organiseert personeelsvergaderingen rond het nieuw ATP-beleid aan de UGent: aanvullende pensioenen en vaste contracten

Submitted by ACOD UGent on di, 09/13/2016 - 14:27

ACOD UGent organiseert personeelsvergaderingen rond het nieuw ATP-beleid aan de UGent, meer bepaald rond de aanvullende pensioenen en de vaste contracten.

Deze personeelsvergaderingen gaan door op:

  • Maandag 19 september 2016 om 12u in Auditorium M van Plateau-Rozier (Plateaustraat)
  • Maandag 19 september 2016 om 15u in de Jozef Plateauzaal van Plateau-Rozier (Plateaustraat)
  • Vrijdag 23 september 2016 om 12u in Auditorium B van gebouw S4 aan de Sterre (Krijgslaan 281)

Iedereen die werkzaam is aan de UGent heeft het recht om deel te nemen aan deze personeelsvergaderingen, ook tijdens de werkuren. Je hoeft hiervoor geen verlof te nemen.

Deze personeelsvergadering is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is aan de UGent, ongeacht of je lid bent van een vakbond of niet.

Je kan alvast verdere toelichting terugvinden over het nieuwe ATP-beleid in onze recentste editie van ACOD informeert ...