Breng opnieuw je stem uit in de nieuwe stemcyclus van de rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/15/2017 - 07:31

Zoals de UGent op dinsdag 19 september 2017 bekendgemaakt heeft, wordt de eerste stemronde van de derde stemcyclus van de rectorverkiezingen op donderdag 21 september 2017 hernomen.

We herhalen dus onze oproep ivm deze verkiezing.

De vorige stemrondes heeft ACOD opgeroepen om voor het kandidatenduo Rik Van de Walle (kandidaat-rector) en Mieke Van Herreweghe (kandidaat-vicerector) te stemmen. Wij doen dat nu opnieuw. We doen dit op basis van een analyse van de visie die beide kandidatenduo's hebben gepubliceerd.

ACOD blijft overtuigd dat het programma van Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe nauw aansluit bij de prioriteiten die we als vakbond zelf naar voren brachten, en als een goede basis kan dienen voor de toekomst van onze universiteit. We deden enkele maanden geleden een uitgebreide analyse van hun antwoord op onze vragen. Je kan deze terugvinden op onze website.

Het andere duo, Karin Raeymaeckers (kandidaat-rector) en Patrick De Baets (kandidaat-vicerector), beperkt zich expliciet tot een korte visietekst en neemt geen gedetailleerde standpunten in over o.m. hun prioriteiten in het personeelsbeleid. Ze nemen wel een expliciet standpunt in rond de financiering van de universiteit. Het aanpassen van het financeringsmodel is voor hen geen prioriteit. Hun voorstel komt neer op meer competitieve financiering. ACOD pleit daarentegen al geruime tijd voor een grotere basisfinanciering omdat de huidige financieringsmechanismen mee verantwoordelijk zijn voor de concurrentiedruk op de onderzoekers.

ACOD roept op om een stem uit te brengen voor Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zodat zij de vereiste meerderheid kunnen behalen die nodig is om voorgedragen te worden om onze instelling gedurende de komende 4 jaar te leiden.

Deze oproep betekent natuurlijk niet dat we hen, als zij verkozen zouden worden, onvoorwaardelijk zullen steunen. Er zullen zeker discussies zijn waar we een verschillende positie zullen hebben. Daarbij zullen we als ACOD uiteraard het belang van het personeel blijven verdedigen. We hebben er echter vertrouwen in dat deze discussies met Rik en Mieke op een duidelijke en inhoudelijke manier zullen kunnen worden gevoerd.

Net als tijdens de vorige rondes kan u stemmen via de verkiezingsapplicatie op https://verkiezingen.ugent.be (u dient hiervoor in te loggen met uw UGent-account).
Stemmen kan van donderdagochtend 21 september 2017 om 8u tot vrijdagochtend 22 september 2017 om 8u.