ACOD UGent is solidair met collega’s die geïntimideerd worden door extreemrechts

Submitted by ACOD UGent on vr, 06/07/2019 - 18:01

Met verbazing en ontzetting heeft ook ACOD UGent kennis genomen van de bedreigingen die geuit werden door extreemrechtse figuren in en rond Schild en Vrienden tegen Sebastiaan Van Severen, een onderzoeker aan de Universiteit Gent. ACOD UGent wil via deze verklaring haar openlijke solidariteit betuigen met Sebastiaan Van Severen en alle andere slachtoffers van extreemrechts geweld. ACOD roept op om elke vorm van discriminatie en intimidatie ook aan haar te melden via acod@ugent.be

Deze nieuwe bedreigingen zijn een nieuw incident in een lange reeks bedreigingen, intimidaties en escalatie van extreemrechts geweld tegen personeel en studenten van onze universiteit. Leden van Schild en Vrienden namen de voorbije jaren reeds deel aan intimidatiepogingen tegen stakingspiketten in het Gentse. Ze intimideerden de organisatoren van de Women’s Strike, de succesvolle acties die we sinds drie jaar telkens organiseren op Internationale Vrouwendag, 8 maart. In een intimidatiecampagne die rechtstreeks werd gestuurd door Dries Van Langenhove werden deze vrouwen geïntimideerd op sociale media, en werden seksistische opmerkingen, verkrachtingsmemes en verheerlijkingen van het nazisme gepost op de publieke pagina’s van de actiedag. Sommigen gingen zo ver om affiches van de actie te gaan afscheuren aan de deuren van de bureaus van de organisatoren, terwijl zij daar aan het werk waren. Meer recent werd ook een transgender collega en militant van onze vakbond lastig gevallen door extreemrechtse studenten omwille van zijn genderidentiteit. Dit soort agressie is onaanvaardbaar, en we roepen op tot een volledige nultolerantie tegen seksisme, homofobie, transfobie en extreemrechtse intimidatie aan de UGent.

De goede score van het Vlaams Belang heeft extreemrechts meer zelfvertrouwen gegeven. Hoewel het Vlaams Belang de wind in de zeilen kreeg doordat het politiek klimaat racisme een “proper imago” heeft gegeven, werd die score in de eerste plaats veroorzaakt door een fundamentele ontevredenheid bij brede lagen over het asociaal beleid van de vorige regering. Bepaalde individuen trekken uit die score echter de verkeerde conclusie dat het sociaal aanvaard zou zijn om openlijke uitingen van seksisme, racisme, homofobie of transfobie te brengen, de racistische brief in Aalst is daar slechts één voorbeeld van. Het is dan ook geen toeval dat de intimidatiepogingen tegen Sebastiaan Van Severen net nu plaatsvinden. Van Severen wordt geviseerd omwille van zijn betrokkenheid bij de twitterpagina “Schuld en Vrienden”, een interessante twitterpagina die, soms ludiek en soms ernstig, tot doel had de ware aard van de extreemrechtse groep “Schild en Vrienden” aan te tonen, en diegenen die zich in de ondergrondse krochten van het internet schuldig maken aan de meest gore versies van xenofobie, seksisme, homofobie en transfobie te ontmaskeren. “Schuld en Vrienden” speelde daardoor een belangrijke rol in de strijd tegen dit soort praktijken: de leden van Schild en Vrienden werden keer op keer geconfronteerd met het feit dat er voor hun ideeën geen enkel draagvlak bestaat in onze maatschappij. Het is dan ook geen wonder dat “Schuld en Vrienden” een doorn in het oog was van extreemrechts, de aanvallen tegen Van Severen zijn dan ook een bewuste intimidatiepoging om een kritische stem te proberen smoren.

Wij wensen vanuit ACOD dan ook onze volle solidariteit uit te drukken met Van Severen en “Schuld en Vrienden”. We zijn verheugd dat ons universiteitsbestuur bevestigt dat Sebastiaan Van Severen geen enkele deontologische fout heeft begaan, en we vinden het een goede zaak dat hij een juridische procedure is opgestart tegen Dries Van Langenhove en anderen die hem hiervan ongegrond beschuldigden, en die hem intimideerden, zelfs tot en met het uiten van doodsbedreigingen.

We moeten echter meer doen dan ons enkel juridisch wapenen. Extreemrechts beseft dat hun ideeën geen draagvlak hebben binnen onze maatschappij, en zoekt naar andere manieren om hun afgrijselijke doelen te bereiken. Zo test extreemrechts in Vlaanderen ook de werkwijze van de Alt-Rightbeweging in de Verenigde Staten uit door te proberen de meest kritische stemmen te smoren door individuele intimidatie. Mensen die worden geconfronteerd met beledigingen, agressie, intimidatie en zelfs doodsbedreigingen hebben vaak de neiging om een stap terug te zetten als ze zich niet gesteund voelen door hun omgeving. Daarom is het zo belangrijk dat wij openlijk onze solidariteit betuigen met alle slachtoffers van extreemrechtse intimidatie, en tonen dat we collectief zullen reageren tegen elke nieuwe poging.

ACOD UGent zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen, net zoals we de voorbije jaren telkens ook gedaan hebben. We herhalen onze eis voor een totale nultolerantie voor seksisme, racisme, homofobie en transfobie: dit soort ideeën heeft geen plaats aan onze universiteit. Als antwoord op de recente incidenten roepen we dan ook alle personeelsleden en studenten van deze instelling op om elke vorm van dergelijke discriminatie of van intimidatie waarvan zij getuige of slachtoffer zijn te melden via acod@ugent.be. Wij zullen elke melding vertrouwelijk behandelen, en advies geven over de stappen die kunnen gezet worden om er een antwoord tegen te bieden. Indien de intimidatiepogingen aan de UGent blijven aanhouden, zullen we ook aan de UGent hierrond collectief in actie gaan. Volg ons op facebook en/of twitter via @acodugent.
Tegelijk roepen we alle studenten en personeelsleden op om op 23 juni 2019 deel te nemen aan de “Protestmars: Op straat tegen haat & asociaal beleid”, om 15u in het Centrum van Gent (zie deze facebookpagina).

Samen geven we geen duimbreed ruimte aan haat, intimidatie en extreemrechts geweld!