Statement in solidariteit met het Palestijnse volk - Oproep tot actie op 20 oktober 2023

Submitted by ACOD UGent on do, 10/19/2023 - 23:56

(Read English version here)

Als vakbond vinden we dat de UGent gemeenschap tot een duidelijk standpunt moet komen met betrekking tot de huidige oorlog en de decennialange Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en bevolking. Dit is immers de noodzakelijke context om de recente escalatie van geweld in de regio te begrijpen en te kunnen beëindigen.

Wij veroordelen als vakbond ten stelligste de gewelddadige acties van Hamas tegen de Israëlische burgerbevolking, maar ook de disproportionele bombardementen van het Israëlische leger op de Gazastrook. Hier zitten momenteel 2,3 miljoen Palestijnen opgesloten die aan onophoudelijke bombardementen worden onderworpen. Op 18 oktober werden al zo’n 3.000 Palestijnen gedood, waaronder honderden kinderen. Op de Westelijke Jordaanoever en andere bezette gebieden deelde de Israëlische staat wapens uit aan extremistische settlers om de Palestijnse bevolking aan te vallen. Ondanks de Israëlische retoriek dat ze zich beschermen tegen terroristische aanvallen grijpt de bezettingsmacht dit momentum duidelijk aan om Palestijnen uit hun gebieden te verjagen en hen te liquideren.

Palestijnse vakbonden hebben tot actie en solidariteit opgeroepen en als vakbond zijn wij bereid hen te steunen.

  • Wij veroordelen de voortdurende bezetting, de kolonisatiepolitiek, het Apartheidsregime en de misdaden van de Israëlische staat tegenover het Palestijnse volk.
  • Wij veroordelen de lakse houding van de internationale gemeenschap en voornamelijk de medeplichtigheid van de Verenigde Staten en de Europese Unie die dankzij wapens, financiële steun, handel en technologie de bezetting mogelijk maken.
  • Wij veroordelen wetenschappelijk onderzoek en academische projecten die bijdragen aan de bezetting van de Palestijnse gebieden, en ondersteunen alzo de eisen van de geweldloze Palestijnse Campagne voor de Academische en Culturele Boycot van Israël

Wij veroordelen niet alleen, als vakbond willen we ook door acties de Palestijnse strijd voor vrijheid en zelfbeschikking ondersteunen.

Op vrijdag 20 oktober, tussen 12h-15h, helpen wij dan ook mee een ‘teach-out’ in het UFO te organiseren, waarbij we het werk en de lessen stopzetten; studenten en personeel historische en politieke duiding geven rond het conflict; en de UGent oproepen tot een duidelijke standpuntinname aan de kant van de onderdrukte.

 

Maar wat met HAMAS?

Als vakbond zijn wij duidelijk: Hamas is een reactionaire organisatie, die een verschrikkelijke track record heeft op het gebied van mensenrechtenschendingen en het onderdrukken van dissidente stemmen, inclusief die van de arbeidersbeweging. Tegelijk hebben we veel begrip voor de woede en onmacht van de Palestijnse bevolking, die zich legitiem op alle manieren mogelijk verzet tegen een gewelddadige bezetting door de Israëlische staat. “Neutraliteit” in dit conflict of een ‘beide zijden hebben boter op het hoofd”-houding betekent dat de fundamenteel ongelijke krachtsverhoudingen tussen de Israëlische staat en het Palestijnse volk in stand wordt gehouden: er is een wezenlijk verschil tussen het geweld van de bezetter, en het verzet van de onderdrukte. Zonder bezetting, geen geweld. Desondanks menen we wel dat we als progressieve organisaties kritiek mogen hebben op de reactionaire ideeën van Hamas, en de manier waarop zij bij de aanval op 7 oktober ook doelbewust burgers hebben geviseerd. Voor ons is de steun aan de strijd van het Palestijnse volk verschillend van welke steun dan ook aan Hamas.