Lezingenreeks: Marx 4 Millennials

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/06/2024 - 08:55

De lokale afdeling Masereelfonds Gent start dit voorjaar met een cyclus over Marx in samenwerking met de Kring Moraal en Filosofie. 

Onder de noemer Marx for Millennials plannen we in maart, april en mei telkens een uiteenzetting en nagesprek. In het kader onderaan dit artikel vind je de infotekst, de data en de thema’s. We willen deze cyclus ook in het najaar programmeren en thematisch verder uitwerken. We beginnen met de basis.

Interesse om te komen? Het zou fijn zijn mocht je erbij zijn. 
Help je mee mobiliseren? 
Verspreid je deze info bij jouw achterban, studenten, vormingsgroep, leden, familie, collega’s, vrienden of kennissen?
Hoe?
Stuur de info door: 

Marx 4 Millennials

Het marxisme is in de eerste plaats een analysemethode, een manier om de wereld politiek, sociaal en economisch te begrijpen. Een analysemethode die op een open en ondogmatische manier moet worden toegepast (wat in het verleden helaas niet altijd is gebeurd), en uiteraard ook met vele andere inzichten kan worden aangevuld.

Met deze cyclus richten we ons met Masereelfonds Gent naar geëngageerde mensen die de wereld beter willen begrijpen. Een confrontatie met teksten van Marx, zijn begrippenkader en zijn focus op maatschappelijke krachten en contradicties is van belang voor de brede progressieve linkerzijde.

We draaien er niet om heen, het uitgangspunt is een klassieke uiteenzetting ( max. 1 uur) die ons door het denken van Marx en zijn analysemethodes loodst. Tijdens onze eerste reeks van drie avonden dit voorjaar richten we ons op de basics: een algemene situering. Als spreker verwelkomen we telkens iemand met een jarenlange intellectuele band met het werk van Marx. We voorzien veel tijd voor een nagesprek, vragen, discussie.

Woensdag 13 maart 19u30-21u30: Marx en dialectisch materialisme. Met Karim Zahidi.
[Gewijzigde datum] Donderdag 18 april 19u30-21u30: Marx en historisch materialisme. Met Jan Dumolyn.
Woensdag 15 mei 19u30-21u30: Marx en het Kapitaal. Met Jelle Versieren.

Locatie: Blandijn, auditorium Franz Cumont
Gratis toegang. Inschrijven is niet nodig maar je op ‘aanwezig’ zetten op FB is tof.

*Gen Z, Gen X, Boomers van harte welkom!
** Na afloop afzakken naar de Vooruit