ACOD UGent steunt oproep UGent medewerkers om studenten te vervoegen in hun bezettingsactie

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/10/2024 - 14:28

Een aantal UGent-collega's lanceerden onderstaande oproep om als personeelsleden van UGent komende maandagavond 13 mei 2024 vanaf 18u de studenten te gaan vervoegen in hun bezettingsactie. 

ACOD UGent onderschrijft dit initiatief en roept iedereen op om zo talrijk mogelijk hun steun te komen betuiging aan deze bezettingsactie van de studenten, en om zo mee kracht bij te zetten aan de vraag naar de raad van bestuur om terug te komen op haar beslissing en om het advies van de mensrechtencommissie van UGent te volgen rond de samenwerking met Israëlische academische instellingen.

Wij hopen op een massale bijeenkomst in het UFO komende maandagavond 13/5 vanaf 18u!

(Kan je er op dat moment helaas niet bij zijn? Aarzel zeker niet om op een ander tijdstip toch ook langs te gaan in het UFO om de actievoerders een hart onder de riem te steken!)

Beste collega's 

Maandagavond en – nacht vervoegen we de studenten in de bezettingsactie in het UFO. Het is ons signaal dat ook wij, personeelsleden van de UGent, niet akkoord zijn met het beleid van onze universiteit rond samenwerking met Israëlische academische instellingen. 

Voel je je aangesproken en doe je mee? 

Op vrijdag 3 mei legde de Raad Van Bestuur van onze universiteit een advies van de Mensenrechtencommissie naast zich neer. In dat advies pleitte de commissie ervoor om geen nieuwe bilaterale samenwerkingen aan te gaan met Israëlische universiteiten zolang de huidige situatie voortduurt. 

We zijn ontgoocheld en verontwaardigd dat onze universiteit het advies van haar mensenrechtencommissie niet volgt. In deze commissie gaan experten in mensenrechten met elkaar in dialoog en brengen ze voorstellen die weloverwogen zijn. De toestand in Gaza is ontzettend ernstig en fundamenteel. De berichten zijn steeds meer alarmerend. 

We houden van ons werk en onze universiteit. De UGent is een deel van onze identiteit. Het raakt ons diep dat we hier, als academisch instituut, geen voortrekkersrol spelen in het verdedigen van mensenrechten. We kunnen ons niet vereenzelvigen met de beslissing van de Raad van Bestuur. We zijn blij dat de studenten wel het voortouw nemen ook al zijn de examens in zicht. We waarderen hun engagement en steunen hen ten volle. 

Onze actie heeft volgende doelen. 

  • We tonen waardering voor het engagement van de studenten. In deze actie zijn zij onze rolmodellen. We steunen hen voluit. 
  • We vragen aan de raad van bestuur om het advies van de mensenrechtencommissie te volgen. Als er gegronde redenen zijn om dit niet te doen vragen we daar volledige transparantie over en een rechtstreeks overleg. 

Praktisch. 

We zetten onze tenten maandag 13 mei vanaf 18h. We voorzien elk onze voeding. 

De studenten hebben zich goed georganiseerd en hebben een zorgvuldige gedragscode gebaseerd op respect voor iedereen. We overleggen met hen verder over onze actie. 

Om een idee te hebben over aantallen vragen we om het google formulier https://forms.gle/TMJxAcjvzPnRSi5c9 in te vullen tegen ten laatste maandag middag zodat we min of meer ons een beeld kunnen vormen van hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, en zodat we u op de hoogte kunnen houden van eventuele veranderingen. 

Voel u zeker vrij om deze oproep verder te verspreiden! 

 

Hopelijk tot maandag, 

 

Leon Adriaensen 

Koen Bogaert 

Stéphanie De Maesschalck 

Peter Decat 

Sarah Derveeuw 

Laurence Hendrickx 

Jan Orbie 

Chris Parker 

Patrick Van Damme 

Annelies Verdoolaege 

Sigrid Vertommen