CAO I Hoger Onderwijs

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/06/2005 - 14:25

Na vele onderhandelingen is het akkoord voor de sector hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de jaren 2003 en 2004 eindelijk getekend. De CAO biedt onder andere oplossingen voor de werkdruk, recht op vorming, optrekken van de salarisschalen voor niveaus C en D en nog veel meer ...