Euromanifestatie

Submitted by ACOD UGent on di, 03/08/2005 - 14:25

De Europese Top van 22 en 23 maart 2005 in Brussel is zeer belangrijk voor de toekomst van Europa en het welslagen van de strategie van Lissabon. Die stelt zich als doel om van Europa tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken, in staat tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Met de manifestatie van 19 maart 2005 willen wij een duidelijk signaal geven tegen de afbouw van de sociale rechten en eveneens het neoliberalisme een halt toeroepen en opkomen voor een toekomstgericht sociaal Europa. Meer informatie over het vervoer naar Brussel volgt later.

ABVV pagina over de euromanif en de jongerenmars