Discussie rond nieuwe indeling academiejaar

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 16:05

Binnen de UGent wordt er op dit moment gediscussieerd over de eventuele hervorming van het academiejaar. Enkele weken geleden kwam een deel van deze discussie ook in de pers. Hoewel alle besprekingen zich nog steeds in een vroeg stadium bevinden, en er nog geen beslissingen genomen zijn, hebben we verschillende reacties en vragen gekregen over dit thema. We willen onze leden dan ook informeren over de stand van zaken in deze discussie.

In bijlage bij dit bericht vind je de discussienota over deze hervorming die onlangs op de Onderwijsraad is gebracht. Daarin geeft het bestuur de redenen waarom er over een eventuele hervorming van het academiejaar wordt nagedacht, de argumenten voor zo’n hervorming, en een mogelijke nieuwe indeling van het academiejaar.

De grote lijnen zijn:

  • een vroegere start van het academiejaar op 1 september,
  • het afronden van het eerste semester, inclusief de examens, voor het kerstverlof,
  • en het afronden van de tweede zit voor de Gentse feesten.

Bedoeling is daarom om twee periodes van echte rustmomenten voor personeel en studenten te voorzien tijdens de kerstvakantie, en tussen de Gentse feesten en 1 september.

Er zijn uiteraard een aantal voordelen en een aantal nadelen aan zo’n hervorming. De voordelen van de rustperiodes moeten afgewogen worden tegen mogelijke drukkere periodes op andere momenten, en de haalbaarheid van de nieuwe indeling. Omdat de impact hiervan op verschillende categorieën van personeelsleden anders is, is het in deze fase belangrijk om zoveel mogelijk input te verzamelen over voor- en nadelen van een eventuele hervorming bij een zo groot en divers mogelijke groep personeelsleden van de UGent. Wij hebben intussen begrepen dat het bestuur dit van plan is, en dat de komende weken informatie zal verspreid worden over deze hervorming. Tegelijk zal ook de mogelijkheid geboden worden om feedback te geven die zal meegenomen worden bij verdere stappen. Wij roepen onze leden uiteraard op om van deze mogelijkheden volop gebruik te maken.

In afwachting van deze publicatie door het bestuur willen wij onze leden alvast informeren over de grote lijnen van de hervorming, en over de documenten waar wij nu al over beschikken. Op die manier kunnen leden die dit wensen ook alvast bij ons terecht met hun opmerkingen en vragen. Wij zullen die uiteraard dan meenemen in het sociaal overleg dat over deze hervorming zal gebeuren.