Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert een pensioenmars op 16 mei 2018 in Brussel

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/09/2018 - 13:33

Op woensdag 16 mei 2018 roept het gemeenschappelijk vakbondsfront op tot deelname aan een pensioenmars te Brussel.

Ook ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan deze pensioenmars!

Er werd een stakingsaanzegging ingediend om iedereen de gelegenheid te geven om naar deze manifestatie te gaan. Wie dat wenst mag natuurlijk ook bvb verlof aanvragen of overuren opnemen om mee te kunnen gaan naar de manifestatie, maar wie dat niet wil of kan is sowieso gedekt door deze stakingsaanzegging wanneer hij of zij op woensdag 16 mei 2018 afwezig is op het werk.

In een aantal treinstations wordt er een onthaal voorzien alwaar je een treinticket kan bekomen voor het vervoer naar Brussel. Vooraf inschrijven is echter verplicht, en dit ten laatste tegen maandag 14/05/2018 om 12u!

Inschrijven kan online via de link die terug te vinden is op de website van ABVV Oost-Vlaanderen.

Op deze pagina vind je ook de treinregeling terug samen met het parcours van de manifestatie, evenals de syndicale eisen rond de pensioenen die we met deze actie kracht willen bijzetten.

Op diezelfde pagina vind je tenslotte ook nog de afspraken voor terugbetaling van het treinticket indien je wenst te vertrekken vanuit een ander station waar geen onthaal is voorzien.

Geef ons een seintje via ACOD@UGent.be als je vanuit Gent vertrekt. Dan spreken we af voor een gezamenlijk vertrek vanuit station Gent Sint-Pieters.