PERSBERICHT: Draag zorg voor de coronahelden in de schoonmaak: ACOD UGent voert actie aan Raad van Bestuur UGent voor insourcing schoonmaak

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/09/2020 - 17:45

Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing: de poetscollega’s zorgden er ook tijdens de Corona-periode voor dat de UGent-activiteiten op een hygiënische en veilige manier konden plaatsvinden. Insourcing zou voor hen een serieuze verbetering van hun loon-en arbeidsvoorwaarden betekenen.

Om de eis tot insourcing kracht bij te zetten, roept de vakbond op om deel te nemen aan een coronaproof solidariteitsactie aan deze Raad van Bestuur, en wordt meteen ook een campagne voor de insourcing van de schoonmaak gelanceerd in de faculteiten van de UGent. Het Comité van de UGent Vrouwenstaking, die op 9 maart al een succesvolle stakingsactie mee organiseerde rond dezelfde eis, zal mee mobiliseren naar de actie, en ook verschillende andere UGent’ers komen hun solidariteit betuigen.

De actie is een verderzetting van de campagne die sinds september vorig jaar loopt aan de UGent, en kadert binnen de Fight for 14€-campagne van het ABVV. Aan de UGent vroegen de actievoerders dat de laagste lonen aan de UGent zouden worden opgetrokken tot minimum 14€/uur, dat het contractueel personeel – en hierbij vooreerst ook de personeelsleden in de studentenresto’s en de kinderdagverblijven – zou worden gestatutariseerd, en dat er een insourcing zou komen van de schoonmaak. Op 9 maart volgde ook een staking rond die drie eisen.

In mei besliste de Raad van Bestuur reeds positief over de statutarisering. Op 11 september debatteert het bestuursorgaan over de mogelijke insourcing van de schoonmaak. Met een coronaproof solidariteitsactie wil de vakbond de leden van de Raad van Bestuur tonen dat er een breed draagvlak bestaat voor insourcing: “We kregen alvast heel wat steunbetuigingen van UGent-collega’s,” zegt de vakbond, “heel wat UGent’ers beschouwen de mensen van de schoonmaak als hun collega’s, zelfs al werken zij voor een firma in onderaanneming, ISS. Ook zij willen dat die poetscollega’s kunnen genieten van de betere loon -en arbeidsvoorwaarden die aan de UGent gelden. Gisteren en vandaag berichtten verschillende media over de slechte loonvoorwaarden voor de “helden van Corona”: het zorgpersoneel, winkelpersoneel en het personeel in de schoonmaak. Wij willen dat de UGent dit probleem aanpakt, de schoonmakers een UGent-tewerkstelling geeft aan betere voorwaarden dan in de schoonmaaksector”.

“Bovendien,” zo stelt de vakbond, “hebben we na veelvuldige gesprekken met deze collega’s de voorbije maanden kunnen vaststellen dat de manier waarop ISS omgaat met deze mensen getuigt van weinig respect: bepaalde verantwoordelijken die respectloos zijn in de omgang met hun medewerkers, extra schoonmaaktaken die de UGent vraagt én waar zij extra voor betaalt maar waarvoor geen extra personeel wordt voorzien, en die mensen bovenop hun takenpakket er moeten bijnemen, het systematisch niet voorzien in vervanging bij ziekte, verlof of andere afwezigheid, en een steeds meer stijgende werkdruk: dat is de manier waarop de schoonmaak aan de UGent vandaag gebeurt. We hopen dus dat de Raad van Bestuur tot insourcing beslist.”

Tijdens de actie aan de Raad van Bestuur zullen de nodige Corona-maatregelen worden toegepast: zo zal iedereen een mondmasker dragen, zal de fysieke afstand tussen deelnemers onderling en andere passanten worden gegarandeerd, en vindt de actie plaats in open lucht. Deelnemers aan de actie moeten zich op voorhand inschrijven.

“Mocht de Raad van Bestuur vrijdag toch niet instemmen met de insourcing, volgen er verdere acties”, zo stelt ACOD. “We starten dan een campagne “Faculteiten voor insourcing”, waarbij we faculteit per faculteit mensen willen organiseren die vinden dat het poetspersoneel daar een UGent-tewerkstelling verdient. De mensen kennen hun poetscollega’s persoonlijk, en zijn vaak ook bezorgd om hun werkomstandigheden. Samen met hen willen wij de faculteitsbesturen vragen om standpunt in te nemen voor insourcing.”

Praktische informatie

  • De actie zal doorgaan vanaf 13u aan ’t Pand – Onderbergen 1, 9000 Gent, en zal afgerond worden rond 14u.
  • Mondmaskers zijn verplicht voor alle deelnemers en aanwezigen, we vragen ook om zoveel mogelijk fysieke afstand te bewaren.
  • Meer info over de campagne en de actie: zie deze pagina

Perscontact
Tim Joosen – ACOD UGent – 0471 33 99 69 – tim.joosen@ugent.be