Verderzetting campagne schoonmaak UGent: Faculteiten voor een Propere Schoonmaak

Submitted by ACOD UGent on di, 11/24/2020 - 16:34

Met ACOD willen we een initiatief nemen in de faculteiten om het bestuur van de UGent te bewegen om de beloftes voor betere arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent waar te maken.

We roepen op om facultaire actiecomités op te zetten die tot doel hebben binnen de faculteiten actie te voeren en te sensibiliseren rond dit thema, en de decanen aan te zetten om de eisen voor betere werkomstandigheden voor het schoonmaakpersoneel te onderschrijven.

Om dit alles op te starten roepen we op voor een startvergadering (digitaal via MSTeams) op maandag 30 november 2020 van 12u tot 13u30. Interesse? Contacteer ons per mail naar ACOD@UGent.be

Wat is er tot nu toe reeds gebeurd in dit dossier?

Ongetwijfeld wisten jullie al dat het Vrouwenstakingscomité aan de UGent en ACOD UGent de voorbije maanden een campagne voerden voor de verbetering van de werkomstandigheden van het "zorgend" personeel aan onze universiteit: de mensen in de studentenresto's, de schoonmaak, de kinderdagverblijven etc.

Er waren drie eisen. De eis tot statutarisering van het UGent-personeel - in het bijzonder bij DSV (met onder meer de studentenresto's en de kinderdagverblijven) haalden we intussen binnen: de Raad van Bestuur nam hierover een principebeslissing in mei 2020. We vroegen ook een verhoging van de laagste lonen naar minimum 14€/uur (een voorstel hierover ligt ter bespreking bij het bestuur), en het insourcen van de schoonmaak.

Over die laatste vraag voerde de Raad van Bestuur een debat tijdens haar zitting op 11 september 2020. Voor meer informatie daarover verwijzen we door naar onze communicatie toen.
De Raad van Bestuur besliste voorlopig niet tot een insourcing, maar stond wel achter het idee tot een substantiële verbetering van de werkomstandigheden van het schoonmaakpersoneel. In de nieuwe aanbestedingsprocedure rond de schoonmaak moest dan ook de focus liggen op betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel. Die aanbestedingsprocedure is nu opgestart, en eind maart worden de offertes door de schoonmaakbedrijven verwacht.

Tijdens de campagne van de voorbije maanden leerden we de schoonmaaksector wel wat beter kennen. Op basis van die kennis betwijfelen wij sterk of er een schoonmaakbedrijf zal zijn die bereid zal zijn substantieel betere voorwaarden te bieden aan het personeel dat ze op de UGent-campussen zal tewerkstellen. En als ze dat al zouden doen, zal dat waarschijnlijk aan een prijs zijn die een pak hoger ligt dan het insourcingsscenario dat tijdens de Raad van Bestuur van 11 september besproken werd.

De vraag is dan wat het universiteitsbestuur zal doen indien deze vrees inderdaad realiteit wordt: zoeken we dan verder naar een alternatief om het schoonmaakpersoneel toch betere voorwaarden te bieden, of zal het bestuur de eisen rond die betere voorwaarden terug afzwakken. Wij willen dat laatste te allen prijze voorkomen. Daarom denken we dat er nood is aan het verderzetten van de campagne rond de schoonmaak met een actie binnen de faculteiten.

Faculteiten voor een Propere Schoonmaak

Het idee van die facultaire acties is om een sensibiliseringscampagne te voeren rond een manifest voor een "Propere schoonmaak", met aandacht voor degelijke werkomstandigheden voor het schoonmaakpersoneel.
In bijlage onderaan dit artikel kan je een tekst terugvinden die een richting aangeeft van hoe zo’n manifest er zou kunnen uitzien: we gaan uit van de arbeidsvoorwaarden die gelden voor soortgelijke profielen binnen de UGent, en vragen om minstens dezelfde voorwaarden aan te bieden aan het schoonmaakpersoneel. Als dat niet kan via outsourcing, vragen we om insourcing opnieuw in overweging te nemen.
Uiteraard is de bewoording van dit manifest open voor discussie, maar we wilden toch een algemeen idee geven.

Het doel van een facultair comité is om via de sensibiliseringsactie een breed draagvlak te krijgen voor zo'n manifest, en dat draagvlak ook zichtbaar te maken. Uiteindelijk zullen we proberen om de decanen van die faculteiten ten laatste tegen 8 maart 2020 te vragen om dat manifest ook mee te onderschrijven.

Tijdens de Raad van Bestuur van 11 september werd door de rector het argument gebruikt dat geen enkele decaan op dat moment voor een insourcing was. Wij geloven echter dat ook veel decanen, net zoals een groot deel van het personeel en de studenten van onze instelling, achter het idee staan van degelijke werkomstandigheden voor het schoonmaakpersoneel. We willen dit door deze facultaire campagnes dan ook duidelijk maken, zodat het universiteitsbestuur met dat draagvlak rekening houdt bij haar finale beslissing in het voorjaar 2021.

Hoe kan ik meehelpen met deze campagne?

Uiteraard zijn we qua actievormen beperkt door de coronamaatregelen, maar we denken dat dit niet betekent dat er niets mogelijk is.
Hoe kan zo’n campagne er uit zien? Dat willen we samen met jou bespreken.

Er zijn natuurlijk al wat ideeën:

  • Laten we opnieuw een petitie rondgaan, dit keer specifiek rond de werkomstandigheden van de schoonmaak?
  • Organiseren we een publieke actie per faculteit in het voorjaar, op of rond 8 maart (indien de coronamaatregelen dat toelaten)? Wat doen we indien een fysieke bijeenkomst, zelfs in open lucht, met afstand houden en maskers dragen niet mogelijk is?
  • Hoe kunnen we een actie opzetten op sociale media, hoe brengen we de campagne onder de aandacht van de UGent-gemeenschap?
  • Welke individuen en organisaties kunnen we betrekken bij zo’n campagne, zowel bij personeel als bij studenten?

Tijdens de digitale MSTeams-vergadering van 30 november 2020 willen we alvast ingaan op deze vragen en ideeën, en luisteren we ook graag naar jullie suggesties.
Ook willen we graag weten wie bereid is in zijn/haar faculteit aan een dergelijk actiecomité deel te nemen, en wie er een trekkende rol in wil spelen.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze online vergadering? Laat het ons weten per mail naar ACOD@UGent.be en we bezorgen je een uitnodigingslink.

Zoals gezegd zal de vergadering doorgaan van 12u tot 13u30, mensen die pas later kunnen deelnemen of die vroeger moeten vertrekken zijn uiteraard ook welkom.
Mocht deze datum absoluut niet passen maar wil je wel verder meedoen, geef ons gerust een seintje.

Geef ons gerust per mail naar ACOD@UGent.be alvast ideeën en suggesties door die deze campagne kunnen versterken. En aarzel niet om dit initiatief onder de aandacht te brengen van collega’s en studenten die ook enthousiast zouden kunnen zijn!