ACOD herhaalt haar standpunt rond de invoering van een telewerkvergoeding aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/23/2021 - 10:43

Recent laaide binnen bestuurskringen de discussie rond een telewerkvergoeding en de vergoeding van kosten voor telewerk opnieuw op. We kregen ook weer heel wat vragen over ons standpunt, dat we hierbij graag nog eens herhalen.

Voor ons is het duidelijk: de kosten die mensen maken om hun werk te doen moeten vergoed worden door de UGent. Dit gaat zowel om onkosten voor bureaumateriaal, een headset om op een professionele manier les te kunnen geven, een apart toetsenbord of scherm om ook thuis ergonomisch te kunnen werken,... De terugbetaling van die kosten is aan de UGent vaak een probleem, en is administratief te zwaar. Er moet meer duidelijkheid komen over welke kosten vlot kunnen terugbetaald worden, en welke kosten deel zullen uitmaken van een forfaitaire telewerkvergoeding.

Daarnaast mogen we de collega’s niet vergeten die omwille van de inhoud van hun functie niet kunnen telewerken. We vragen ook voor hen een tegemoetkoming, bijvoorbeeld in de vorm van extra verlofdagen. Zo krijgen ook zij de kans om de combinatie werk en privéleven makkelijker te maken.

Tenslotte is er recent een debat ontstaan over het toekennen van een éénmalige vergoeding voor de afgelopen Corona-periode. Wij menen dat deze er inderdaad moet komen. Enerzijds moet deze vergoeding de extra kosten dekken die personeelsleden tijdens de periode van verplicht telewerk gemaakt hebben, anderzijds willen we dat er ook een tegemoetkoming komt voor diegenen die tijdens de coronaperiode toch op post moesten blijven in de gebouwen van de UGent.

We vragen dus:

  • Een voldoende hoge forfaitaire telewerkvergoeding voor iedereen die telewerkt
  • Het vlotter en effectiever terugbetalen van kosten voor bureaumateriaal dat gebruikt wordt voor het telewerk
  • Een vlottere procedure voor terugbetaling en minder administratieve overlast
  • Een compensatie voor die collega's die niet minstens twee dagen per week kunnen of mogen telewerken (bvb. een extra halve dag verlof per maand, zoals aan de VUB)
  • Een eenmalige tegemoetkoming voor alle personeelsleden voor de voorbije periode: zowel voor telewerkers als voor diegenen die on campus moesten blijven werken