Een eerste overwinning voor de campagne voor het schoonmaakpersoneel aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/21/2021 - 13:57

De voorbije maanden voerden we als vakbond onder meer actie rond betere arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent. Samen met de collega’s van de Vrouwenstaking UGent voerden we een campagne waarin we vroegen naar een insourcing van het schoonmaakpersoneel: zo zouden ook zij kunnen genieten van de arbeidsvoorwaarden die aan de UGent een stuk beter zijn dan in de schoonmaaksector. Onder druk van deze campagne besliste de Raad van Bestuur in september 2020 om weliswaar niet te insourcen, maar wel betere arbeidsvoorwaarden te bepleiten in de nieuwe aanbesteding.

Deze ochtend heeft het Bestuurscollege van de UGent beslist tot toekenning van dit nieuwe aanbestedingscontract. We stellen vast dat er effectief een verbetering van de loon -en arbeidsvoorwaarden is gebeurd, maar het gaat wel om een beperkte verbetering. Zo stijgen de lonen naar 14€/u, voor de laagste lonen is dat een stijging met 44 cent per uur, of een 30-tal euro netto per maand. Er worden ook extra vakantiedagen voorzien: 2 extra dagen voor al het schoonmaakpersoneel, en ook een aantal extra anciënniteitsdagen voor het personeel boven 50 jaar. De details vind je in de communicatie van de UGent.

Op zich is deze verbetering al een grote stap vooruit: de schoonmaaksector staat er om bekend om zeer weigerachtig te staan tegenover elke verhoging van lonen of verbetering van arbeidsvoorwaarden, hoe beperkt dan ook. Het feit dat ISS toch bereid was betere voorwaarden aan te bieden is alvast een eerste overwinning voor de campagne die we gevoerd hebben. We wensen alvast iedereen die daaraan heeft meegewerkt te bedanken.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de geboden arbeidsvoorwaarden nog steeds ver onder die van de UGent blijven: nog altijd zal het schoonmaakpersoneel aan slechtere condities werken dan diegene die van toepassing zijn voor equivalent UGent-personeel.

Bovendien lijkt het er sterk op dat één van de belangrijkste argumenten tegen insourcing, namelijk het prijsverschil, intussen achterhaald blijkt te zijn: het nieuwe contract is een stuk duurder, en indien rekening wordt gehouden met de extra schoonmaaktaken die de UGent doorheen het jaar vraagt, lijkt het er op dat een insourcingsscenario niet alleen beter te zijn voor het schoonmaakpersoneel zelf, maar mogelijks ook goedkoper voor de UGent.

Wij hebben het schoonmaakpersoneel beloofd deze nieuwe voorwaarden aan hen voor te leggen, we doen dit in de loop van de komende maand. Zij zullen beslissen hoe we verdergaan met onze campagne. Indien zij nog steeds willen gaan voor een insourcing, zullen we onze campagne verderzetten.

We zullen daarbij opnieuw beroep moeten doen op solidariteit vanwege het personeel en de studenten aan de UGent. Wie hier de komende maanden samen met ons aan wil werken, kan ons contacteren via acod@ugent.be. Het is deze solidariteit die gezorgd heeft voor een eerste belangrijke stap naar eerlijker arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel, het zal die solidariteit zijn die ons in staat moet stellen om ook verdere stappen te zetten.