Vul zeker ook de universiteitsbrede welzijnsbevraging in, ten laatste op vrijdag 14 juli 2023!

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:52

Vijfjaarlijks wordt een universiteitsbrede welzijnsbevraging georganiseerd aan UGent. Via dit onderzoek wordt nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent. Het is de bedoeling dat deze resultaten vervolgens worden gebruikt om een beleid uit te werken dat deze pijnpunten moet aanpakken, en dat de risico’s op psychosociale belasting moet verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Op vrijdag 16 juni 2023 stuurde Pulso naar alle personeelsleden van de UGent per mail een uitnodiging om een enquête in te vullen rond psychosociaal welzijn op het werk. Op 26 juni, 3 juli en 12 juli werd ook nog een herinneringsmail verstuurd naar wie de bevraging nog niet had ingevuld. De deadline om de bevraging te kunnen invullen is deze vrijdag 14 juli 2023.

De vragenlijst invullen kan met behulp van de link in de mail van Pulso. Je kan deze link ook terugvinden in de herinneringsmails. Merk op: je kan geen gebruik maken van de link in de mail van iemand anders, maar enkel van de link in de mail die je zelf hebt ontvangen. Aan de hand van deze link weet Pulso of je de enquête al dan niet hebt ingevuld.

Let wel: de antwoorden zelf worden volledig anoniem verwerkt. Niemand zal kunnen nagaan wat jij op de vragen geantwoord hebt.

Gegeven het doel van deze enquête is het uitermate belangrijk dat je alle vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk beantwoordt!

Wij roepen al onze leden op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen. Dit kan nog tot en met deze vrijdag 14 juli 2023!

Merk op:

De welzijnsbevraging vindt dit jaar iets later plaats dan oorspronkelijk voorzien, waardoor deze nu nog loopt bij de start van het zomerverlof. Oorspronkelijk zou deze bevraging worden afgenomen in mei 2023.

Eind mei liet het bestuur echter weten aan de vakorganisaties in het subcomité Preventie en Bescherming op het werk dat zij van plan waren om de bevraging uit te stellen tot 2026, omdat diverse leden van het management blijkbaar vreesden dat de gevolgen op het welzijn door de aangekondigde hervormingen binnen de centrale organisatie (en de grote onzekerheid en angst die hierdoor leeft bij de betrokken collega's) te veel naar voor zouden komen in deze bevraging. Dit voorstel vanuit het bestuur is terug te vinden in bijlage onderaan dit artikel.

De vakorganisaties hebben zich unaniem en krachtig verzet tegen dit voorstel (zie pagina 11 en 12 van het verslag van het betrokken subcomité, ook terug te vinden in bijlage onderaan dit artikel). In deze moeilijke periode is het immers net des te belangrijker dat er een duidelijk zicht is op de welzijnsproblemen die hierdoor worden veroorzaakt, dat er ondersteunende en herstelgerichte acties worden ondernomen, en dat hier lessen uit worden getrokken voor de toekomst dat een dergelijke aanpak van hervormings- en besparingsplannen door het bestuur absoluut niet voor herhaling vatbaar is.

Door dit verzet van de vakorganisaties heeft het bestuur alsnog besloten om de oorspronkelijke afspraken toch na te komen, en de welzijnsbevraging te laten doorgaan nog voor het zomerverlof, zoals oorspronkelijk voorzien.