UGent vakbonden verlaten onderhandelingstafel

Submitted by ACOD UGent on do, 10/12/2023 - 18:54

(Read English version here)

Beste collega's,

Op donderdagvoormiddag 12 oktober 2023 hebben de drie UGent-vakorganisaties gezamenlijk de onderhandelingstafel verlaten. 

Het universiteitsbestuur liet ons vandaag tijdens een vergadering van het Personeelsonderhandelingscomité (POC) weten dat zij volgende week - tijdens infosessies op 16 en 17 oktober - al naar alle personeelsleden van de centrale administratie willen communiceren over het zogenaamde "HR-instrumentarium". Dit zijn de maatregelen die de in het besparingsplan voorziene vermindering van het aantal jobposities aan UGent moeten helpen verwezenlijken. De onderhandelingen hierover zijn echter nog volop aan de gang, en een aantal belangrijke discussiepunten zijn nog niet uitgeklaard. Op deze manier ondermijnt het bestuur die lopende onderhandelingen. Voor de vakorganisaties is dit de druppel, na een periode waarin de besprekingen met het universiteitsbestuur in zowel het besparingsdossier als in andere dossiers al heel moeizaam en stroef verlopen. Ons gevoel is op dit moment dat de onderhandelingen geen perspectief meer bieden, en daarom keren we terug naar jullie om jullie mening te horen.

Hoewel de rector de voorzitter is van de onderhandelingen, liet hij zich vandaag opnieuw - voor de zoveelste maal op rij - verontschuldigen. Na het verlaten van de onderhandelingstafel vroegen de drie vakorganisaties dan ook meteen een dringend gesprek aan met de rector over de problematische manier hoe het universiteitsbestuur omgaat met het sociaal overleg aan onze universiteit. Dit gesprek zal doorgaan op vrijdagnamiddag 13 oktober. 

Tot slot willen wij jullie langs deze weg alvast ook uitnodigen voor een hybride personeelsvergadering op donderdagmiddag 19 oktober 2023 om 12u.

Deze bijeenkomst zal doorgaan in auditorium 3.1 Jean-Norbert Cloquet (Technicum Blok 2 in de Sint-Pietersnieuwstraat 41), en online via MS Teams. Hierbij bezorgen we je alvast de MS Teams vergaderlink.

Op deze personeelsvergadering willen wij jullie meer in detail informeren over de huidige stand van zaken in het sociaal overleg en de onderhandelingen aan UGent.

Het is heel belangrijk dat jullie zo talrijk mogelijk deelnemen aan deze personeelsvergadering, en indien enigszins mogelijk ook fysiek aanwezig zijn in het auditorium.

De huidige werkwijze van het bestuur doet het sociaal overleg vastlopen, met steeds minder perspectief om tot een constructieve oplossing te komen. Voor ons als vakbond is het belangrijk om te horen hoe jullie denken wat er verder moet gebeuren. Dit is voor ons belangrijk om te bepalen welk standpunt we moeten en kunnen innemen tegenover het bestuur. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om aanwezig te zijn op deze personeelsvergadering, ook als dat betekent dat andere taken moeten blijven liggen. Sowieso heb je als personeelslid het recht je werkplek te verlaten en je werk te laten liggen om aanwezig te zijn. Ook jullie opkomst zal bepalend zijn voor de volgende stappen die we kunnen zetten als vakbond.

Om praktische redenen vragen we jullie graag om indien mogelijk te laten weten of je zal deelnemen aan deze personeelsvergadering door in te schrijven via volgende link: https://event.ugent.be/registration/personeelsvergadering1910

Wil je zeker ook verder op de hoogte gehouden worden van de vakbondscommunicatie maar ben je nog niet ingeschreven op de infomails van de vakorganisaties? Dan kan je dit doen door ons contactformulier in te vullen op https://shorturl.at/mLSXZ

Stuur dit bericht gerust ook verder door naar andere collega’s.

Met vriendelijke groeten, 

ACOD 

ACV  

VSOA