ACOD UGent neemt deel aan de onderwijsbetoging op woensdag 15 mei 2024 in Gent

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/10/2024 - 13:07

In navolging van de geslaagde betoging in Brussel op 23 april 2024 vinden in de week van 7 tot 15 mei 2024 acties plaats in de verschillende provincies. 

Op woensdag 15 mei 2024 organiseren de vakbonden een betoging in Gent. De betoging vertrekt om 10u in het Citadelpark in Gent. De route van de betoging kan je terugvinden in bijlage onderaan dit artikel. Het einde is voorzien rond 12u in het Zuidpark. 

De bedoeling van deze verschillende betogingen en acties is om ons als sector éénsluidend te laten horen voor de verkiezingen van juni. Want de problemen in het onderwijs lopen in grote lijnen gelijk, over de taalgrens, en over de grenzen van de onderwijsniveaus heen: een structurele onderfinanciering, een hoge werkdruk, en een hele reeks hervormingen waarbij het personeel in het onderwijs niet wordt gehoord. 

Meer concrete informatie over de recente ontwikkelingen in het leerplichtonderwijs kan je terugvinden via deze link

Het hoger onderwijs ziet zich geconfronteerd met soortgelijke problemen, zo ook aan de UGent: de voorbije jaren stonden in het teken van zware besparingen en top-downhervormingen. Uit de recente welzijnsenquête bleek dat de werkdruk voor alle personeelscategorieën erg hoog ligt, en dat er weinig perspectief is op verbetering. Het is daarom belangrijk dat ook wij onze stem laten horen in deze acties.

Daarnaast hebben wij als UGent-ers ook nog andere stevige argumenten om solidair te zijn met de collega's uit het leerplichtonderwijs: als ouders die kwaliteitsvol onderwijs willen voor hun kinderen, als personen die mee instaan voor de kwaliteitsvolle opleiding van de leerkrachten van morgen, als ervaringsdeskundigen over de negatieve gevolgen van enveloppefinanciering zoals deze al 10-tallen jaren als besparingsinstrument wordt misbruikt in het hoger onderwijs, en als personen die zich bewust zijn van de gevaren van een doorgedreven zogenaamde "autonomie" en de willekeur die daarmee gepaard gaat.    

ACOD UGent roept dan ook alle UGent-personeelsleden op om deel te nemen aan deze betoging!

Praktisch

Er geldt een stakingsaanzegging voor alle personeelsleden aan de UGent. Let op: deze stakingsaanzegging is specifiek bedoeld om personeelsleden de mogelijkheid te geven om naar de betoging te gaan. Leden van ACOD die staken en deelnemen aan de betoging, kunnen een stakingsvergoeding aanvragen indien de UGent je loon voor die dag heeft ingehouden. Hiervoor mag je ons per mail naar ACOD@UGent.be de loonbrief bezorgen waarop de inhouding van loon wegens staking staat aangerekend. De stakingsvergoeding voor een volledige dag loonverlies bedraagt 40 euro. 

De betoging vertrekt om 10u aan de kiosk in het Citadelpark in Gent, en zal rond 12u eindigen aan het Zuidpark (zie route in bijlage onderaan dit artikel). 

We hopen op jullie massale opkomst!