Actieplan tegen het afbraakbeleid

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/04/2016 - 12:41

Gisteren werd een syndicaal actieplan aangekondigd vanuit onze koepelvakbond ABVV samen met de beide andere vakbondskoepels ACV en ACLVB. Dit actieplan is de volgende stap in het sociaal verzet tegen de afbraakpolitiek van de verschillende regeringen in ons land.

Een toelichting van de regeringsmaatregelen en van onze eisen, evenals een overzicht van de geplande acties tot aan de aangekondigde algemene staking in gemeenschappelijk vakbondsfront op vrijdag 7 oktober 2016 is terug te vinden op de website van het ABVV.

Als eerste vindt op dinsdag 24 mei een algemene betoging plaats over alle vakbonden heen.

De precieze details en afspraken voor deelname aan deze betoging worden nog vastgelegd. Van zodra de nodige informatie beschikbaar is, zullen we deze meedelen o.a. via deze website en via onze ledenbrief.