Berichtgeving in de media over seksuele intimidatie aan de UGent: standpunt ACOD UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 06/21/2016 - 07:18

De voorbije dagen berichtten verschillende media over klachten rond seksuele intimidatie aan de UGent. Uiteindelijk heeft het bestuur van de UGent aangekondigd dat een externe commissie zal worden opgericht die de machtsstructuren aan de UGent moet doorlichten en oplossingen moet formuleren. We zullen als vakbond actief meewerken met deze commissie. Onze visie is echter dat de vernoemde problemen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk slechts de ergste manifestatie zijn van een veel breder probleem: een context van een sterk hiërarchische structuur waarbij bepaalde leidinggevenden een te grote macht hebben over het hele verdere verloop van de carrière van bepaalde van hun medewerkers, soms zelfs tot buiten de UGent.

Dat kan leiden tot een ongezonde structuur waarbij machtsmisbruik kan ontstaan. Slachtoffers krijgen soms het gevoel dat ze nergens terecht kunnen met hun verhaal, of dat het neerleggen van een formele klacht een impact kan hebben op hun verdere loopbaan binnen de UGent of daarbuiten. Om daar tegenin te gaan is een vergaande mentaliteitswijziging nodig over de manier van leidinggeven aan de UGent. ACOD heeft deze discussie al herhaaldelijk opgebracht: zo pleiten we al een aantal jaar voor een degelijke opleiding voor leidinggevenden, waarin welzijn, respectvol omgaan met personeelsleden e.d. centraal staan. Uiteraard toont een meerderheid van personeelsleden, en ook van de leidinggevenden, dit respect voor hun collega's: het is slechts een minderheid bij wie deze problematiek opduikt. Maar ook die minderheid aan gevallen zijn onaanvaardbaar.

Als leden suggesties zouden hebben over de manier waarop procedures of structuren aan de UGent kunnen aangepakt worden om dergelijke ongezonde machtsstructuren tegen te gaan, of hoe op de werkvloer meer respect kan afgedwongen worden voor alle personeelsleden, kunnen ze die ons zeker bezorgen. Wij zullen deze dan zeker bespreken met bovengenoemde commissie of het bestuur van de UGent.

Aan de Universiteit Gent bestaan een aantal contactpersonen waarbij personeelsleden met diverse meldingen rond grensoverschrijdend gedrag op het werk terechtkunnen, zowel seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, intimidatie door een leidinggevende of collega’s, of gelijk welke situatie die het moeilijk maakt om je werk in een vertrouwelijke en correcte omgeving te kunnen doen. In de meeste gevallen kan je bij deze contactpersonen ook terecht voor een vertrouwelijk gesprek, zonder dat je verdere formele en informele stappen moet overwegen.

Personeelsleden die echter liever met iemand van ACOD over dergelijke problemen spreken, zijn altijd welkom. Je kan met ons contact opnemen via ACOD@UGent.be, of via één van onze afgevaardigden (zie het overzicht rechts van dit artikel). Wij kunnen je dan advies geven over eventuele verdere stappen. Belangrijk is echter dat ACOD nooit verdere stappen zal ondernemen indien je dat niet zelf wenst: je kan dus ook altijd bij ons terecht voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek.