Voorstelling: Peter De Keyzer

Peter De Keyzer zet zich sinds heel veel jaren in als afgevaardigde van de ACOD en nam actief deel aan alle grote acties die de werkvoorwaarden en -omstandigheden van de personeelsleden, vooral van het ATP beter maakten. Hij maakte sinds 1975 de hele actie voor gelijkwaardigheid van alle personeelsleden mee. Met de ACOD-leden als daadwerkelijke steun lieten we onze stem horen in tijden van besparingen, in pogingen tot privatisering van sommige diensten, in acties die uitmondden in verwezenlijkingen als het gelijk pensioen voor mensen met een contract van onbepaalde duur en -nog min of meer recent- in de invoering van de functieclassificatie. In die tijdspanne werd ‘veiligheid en hygiëne’, ‘preventie en bescherming op het werk’, en waar vroeger zelfs het gevaar van asbest niet au sérieux genomen werd, hebben we nu een Globaal Preventieplan, evacuatieoefeningen, Eerste Interventieteams, enz. Dat kwam allemaal niet vanzelf maar met de ACOD werd er werk gemaakt om van de UGent een hedendaagse instelling te maken waar ook veiligheid van het hoogste belang is.

Ook binnen de ACOD als organisatie heeft hij vele watertjes doorzwommen onder meer als gewestelijk secretaris en langs mandaten die het universiteitspersoneel in ‘Brussel’ op de kaart zetten. Voor de ACOD zit hij onder meer in de Raad hoger onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs (VOC). Daarnaast is hij sinds vele jaren voorzitter van het ACOD-Technisch Comité Universiteiten en Hogescholen van Oost-Vlaanderen en ook voor gans Vlaanderen.

Hij was jarenlang afgevaardigde in de overleg en onderhandelingscomité’s van de UGent tot men een paar jaar geleden decretaal bepaalde dat men niet tegelijk lid mocht zijn van de Raad van Bestuur én als afgevaardigde kan zitten op het UGent-onderhandelingscomité (POC).

Sinds 1987 is hij zonder onderbreking lid van de Raad van bestuur van de Universiteit Gent (vroeger de RUG). Ook dankzij de steun van ACOD-leden werd hij telkenmale door het ATP als hun vertegenwoordiger verkozen. Bij elke kiescampagne kwam de ACOD-werking op de voorgrond.

De uitslag van de laatste verkiezingen liegt er niet om. Na ook de voorgaande 4 jaar ‘met de meeste stemmen’ verkozen te zijn, werd Peter dit jaar terug met een duidelijk overwicht aan stemmen terug naar de Raad van bestuur gestuurd: er waren 4 kandidaten: Peter won (met Nele Maes als opvolger) met 332 stemmen terwijl de overige kandidaten het moesten stellen met 285, 257 en 124 stemmen).

Over zijn werk in de Raad van bestuur van de UGent en vroeger in de Raad van bestuur van het UZGent (gedurende 11 jaar), in het Bestuurscollege (4 jaar) en in talloze commissies van de Universiteit Gent, kunnen we veel, heel veel vertellen maar daarvoor ontbreekt ons hier de ruimte.

Je kan àltijd bij hem terecht.
Peter.DeKeyzer@UGent.be
0475 89 15 37